Suradj Kanhaisingh

1 februari 2012

Met genoegen wil ik mededelen dat Asri er een stagejager bij heeft. Allereerst zal ik mij zelfvoorstellen en daarna zal ik inhoudelijk wat meer vertellen over mijn werkzaamheden bij Asri.

Mijn naam is Suradj Kanhaisingh, ben 19 jaar en woonachtig in Amsterdam west. Momenteel volg ik de opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening omdat ik het leuk vind om mensen te helpen. Ik richt me voornamelijk op jongeren omdat ik zelf jong ben en daardoor dichter bij deze doelgroep sta. Ik heb sterk het gevoel dat er eerder wordt geluisterd naar iemand die een klik met de doelgroep heeft dan naar iemand die geen klik met de doelgroep heeft.

Ik heb voor Asri gekozen omdat dit een organisatie is die dicht bij de doelgroep staat, de medewerkers zijn actief bezig het verbeteren van de maatschappij in stadsdeel oost door jongeren programma’s aan te bieden die jongeren de kans geven om aan zichzelf te werken. Hier wil ik graag onderdeel van zijn en het is dan ook mijn doel om samen met Asri de jeugd in stadsdeel Oost te helpen en met name om de jeugdwerkeloosheid in Oost aan te pakken.

In mijn functie als stage jager zal ik een tussenpersoon zijn voor jongeren en de bovenliggende instanties, het is de bedoeling dat ik jongeren help bij het vinden van een baan, het vinden van stages en om samen met de jongeren aan andere belangrijke aandachtspunten te werken.

Geplaatst door in de categorie Asri Jongeren

Reageer