Samenwerking tussen jong en oud

24 december 2010

De teddyberen van de straat

Volgens Asri is het recept voor een goede samenwerking simpelweg het mixen van jongeren met volwassenen. Het beste moment om de twee groepen te laten samenwerken is als het gezellig is. Buurtfeesten en wijkinitiatieven, werken volgens Asri erg goed.

Onthouden dus: het moet vooral leuk zijn wil je de twee groepen laten samenwerken, dat komt omdat emoties een grote rol spelen; op een leuke plek, bij een creatieve bezigheid bijvoorbeeld, verbeteren de humeuren en staan mensen, jong of oud, meer open voor samenwerking.

Als er meer samenwerking tussen jong en oud zou zijn, zou alles er een stuk beter voorstaan. Want als je samenwerkt, ontstaat er een soort band. Als een jongere een succesvole samenwerking had met een volwassene, kan zijn beeld van ‘die bemoeizuchtige, gierige en bevooroordeelde volwassenen’ vervagen. Zo krijgen jongeren meer vertrouwen in volwassenen, en omgekeerd. Volwassenen hoeven niet meer slecht over jongeren te denken. Hangjongeren zouden plotseling de teddyberen van de straat kunnen worden, omdat volwassenen hen niet meer zien en behandelen als ‘vijand’, maar als gelijke, en dat levert veel respect op bij de jongeren.

Het probleem ligt helemaal niet bij een bepaalde groep, het constante ‘hunnie deden het, nee hunnie!’ slaat nergens op. Het is gemakkelijk, en zwart-wit om altijd de ander aan te wijzen en verantwoordelijk te stellen voor wat er mis is. Jongeren moeten niet denken dat alleen volwassenen fouten maken en hen slecht behandelen, volwassenen moeten het helemaal niet hebben over wat de ‘jeugd van tegenwoordig’  allemaal uitspookt. Het gaat er helemaal niet om wie wat doet, het gaat erom dat we samenleven.

Er moet meer wederzijds vertrouwen komen, en meer wederzijds respect. En er moet meer gecommuniceerd worden met elkaar. En communicatie is praten. Praten is gesprekken voeren. Gesprekken komen tijdens leuke activiteiten waar iedereen zich op zijn gemak voelt.

Zolang jong en oud niet met elkaar praten heeft het ook weinig zin om te klagen. Als jongeren meer buurthuizen willen, of meer respect van de politie, moeten ze gewoon rustig gaan praten met volwassenen, die kunnen hen namelijk helpen. En als volwassenen gek worden van boze jongeren; praat met ze. Dan vallen ze best mee.

Geplaatst door in de categorie Sociale cohesie

Reageer