Bewapen jezelf!

15 april 2013

Hoe sta je de media te woord?. Tips & tricks van media-specialist en journalist Fouad Sidali.

Nadat de afgelopen weken Luciano Simula en Marcel Duyvenstijn voor inspirerende
workshops gezorgd hebben, was het afgelopen week de beurt aan Fouad Sidali. In
het kader van “Media en Maatschappij”, had de derde workshop het doel ons de fijne
kneepjes bij te leren van het omgaan met de pers en media. Via deze weg wil ik jullie
informeren over het begrip nieuws en daarnaast zal ik enkele tips geven voor als er een
verslaggever onverwachts voor je neus opduikt.

Wat is nieuws?

Nieuws is het belangrijkste product van de media. Een nieuwsitem beschikt over drie
specifieke kenmerken: a) er is sprake van een conflictsituatie, b) er is emotie in het spel,
en c) het bericht is afwijkend. Niet ieder bericht beschikt over evenveel emotie of mate
van conflict, maar ieder bericht wat men nieuws noemt, beschikt over een samenstelling
van deze drie aspecten.

Wat wordt er bedoeld met nieuwswaarde?

Met nieuwswaarde bedoelt men de impact van het nieuws op mensen. Deze impact kan
verhoogd worden door de actualiteit van het bericht, de betrokkenheid van bekende
en hooggeplaatste personen en door de omvang van het publiek voor wie het bericht
relevant is. Daarnaast is het van belang te onthouden dat negatief nieuws voor de
journalist positief nieuws is. Immers, zolang het goed gaat is het niet interessant. Het
publiek zit te wachten op het afwijkende, het spektakel.

Kennis van zaken, dat is toch het belangrijkste in omgaan met de pers?

Niet zozeer. Gebleken is dat lichaamstaal en stem een veel grotere invloed hebben op
het beeld dat mensen van je krijgen wanneer je in de media verschijnt. Inhoud bepaalt
slechts voor 7% het beeld. Lichaamstaal telt mee voor 58% en stem voor 35%. Het is dus
van heel groot belang dat je zelfverzekerd en verzorgd overkomt met de juiste stem. Dit
wil natuurlijk niet zeggen dat het niet nodig is om over kennis te beschikken! Maar zorg
ervoor dat je een balans houdt.

Het gebeurt wel eens dat een uitspraak verdraaid wordt door een journalist, is dit te voorkomen?

Wat je kunt doen als geïnterviewde is de kans op een mogelijke verdraaiing van je
woorden beperken. Het is hiervoor belangrijk dat je kennis van de markt hebt – zoals
wie is de journalist die je tegenover je hebt, voor welk medium is het interview – pas
dan kun je selecteren en op deze manier bepaal jij wie jouw verhaal te horen krijgt.
Daarnaast moet je dicht bij jezelf blijven, zorg ervoor dat je achter je boodschap
staat en op deze manier de ‘regisseur van je eigen verhaal’ bent. Tenslotte kun je

de kans op verdraaiing van je boodschap minimaliseren door gebruik te maken
van kernboodschappen. Een kernboodschap is een tekst die je in 30 seconden kunt
vertellen en zal ongeveer bestaan uit 7 zinnen. Het doel van het presenteren van een
kernboodschap is dat er een eenduidig verhaal staat van jou kant die slechts op één
manier te interpreteren is, jouw manier en niet die van de journalist.

Het lijkt alsof veel politici een standaard boodschap hebben die zij elke keer weer presenteren aan de media, waarom doen zij dit?

Het herhalen van een boodschap is eigenlijk het gevolg van het gedrag van de media.
Keer op keer wordt er bovenop de politici gedoken en verwacht men een nieuw
spetterend verhaal. Echter, politici staan voor bepaalde normen en waarden van hun
partij en dienen deze hoog te houden wat betreft verschillende onderwerpen, dit komt
neer op de kernboodschap. Er is een truc om ervoor te zorgen dat je niet elke keer exact
hetzelfde zegt, maar net even anders. Een kernboodschap is opgebouwd uit de volgende
drie factoren:

  • Herkenning: emotie & belang “Kijk”
  • Selectie: feiten & verantwoording “Want”
  • Erkenning: perspectief & consensus “Dus”

De signaalwoorden achter de verschillende factoren geven aan hoe ze geïnterpreteerd
moeten worden. Als het ware een sterke opening, gevolgd door een uitleg en ten slotte
een duidelijke conclusie. De factoren zijn in elke mogelijke volgorde te gebruiken,
waardoor er dus drie varianten kunnen zijn van een kernboodschap van een politicus.
Op deze manier is het mogelijk dat de boodschappen veel op elkaar lijken maar net even
anders zijn.

Ik hoop jullie op deze manier voldoende achtergrond informatie gegeven te hebben wat betreft nieuws en omgaan met de media, dan volgen hier nog enkele tips van Fouad Sidali.

1. Zorg dat je de regie over je eigen verhaal behoudt.
2. Zorg ervoor dat je rustig blijft. De journalist gaat knippen in beelden en tekst en
dit gaat ten koste van je eigen imago.
3. Wanneer je niet je eigen verhaal kwijt kunt bij een journalist, moet je sterk
genoeg in je schoenen staan om nee te kunnen zeggen.
4. Zorg ervoor dat je een kernboodschap klaar hebt, deze kun je voor jezelf oefenen. Op die manier kom je zelfverzekerd en bekwaam over.

Via deze weg wil ik de workshopleider van deze week nogmaals bedanken voor een
geslaagde avond en ik hoop dat jullie nu weten wat je te doen staat als er een journalist
onverwachts voor je neus opduikt!

Geplaatst door in de categorie Interviews

Reageer