Nog steeds tekort aan stageplekken voor MBO’ers

Stageplekken - Bureau AsriIn 2013 bleek uit cijfers van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) dat er een ernstig tekort is aan stageplekken. Vooral voor MBO-leerlingen is het niet eenvoudig om een stage te vinden. Dat maakt het problematisch hun leerjaar en/of opleiding af te ronden. In de afgelopen jaren is deze problematiek niet verholpen, noch is de situatie voor leerlingen en scholen verbeterd.

Jongeren die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen waarbij zij vier dagen per week stage behoren te lopen, hebben grote moeite met het vinden van een stage. Veel leerlingen stappen hierdoor over naar de beroepsopleidende leerweg (BOL). Reden hiervoor is dat bij een BOL-opleiding maar één dag per week stage gelopen hoeft te worden, en het is gemakkelijker om een stageplek te vinden bij een leerbedrijf voor één dag per week dan voor meerdere dagen per week. De BOL-opleidingen staan onder druk door de hoeveelheid leerlingen en kunnen deze stroom niet altijd aan.

Dit tekort aan stageplekken en de gevolgen daarvan zijn al geruime tijd geleden gesignaleerd, maar nog steeds niet doelmatig aangepakt.

Door het tekort aan stageplekken kunnen veel leerlingen hun leerjaar niet afmaken, wat resulteert in het verlaten van de opleiding en leerlingen daarmee in de categorie schoolverlaters vallen. Dit tekort aan stageplekken en de gevolgen daarvan zijn al geruime tijd geleden gesignaleerd, maar nog steeds niet doelmatig aangepakt. De gemeente Amsterdam probeert de problemen aan te pakken met symbolische projecten, maar weinig creatieve en efficiënte oplossingen die de tekorten wegnemen. Het volledige stagetekort wegwerken is vrijwel onmogelijk. De stedelijke Jogerenorganisatie Asri vindt dat stageproblematiek bij de wortel aangepakt moet worden in plaats van de symptomen te bestrijden.

De stedelijke Jogerenorganisatie Asri vindt dat stageproblematiek bij de wortel aangepakt moet worden in plaats van de symptomen te bestrijden.

Het is volgens de stedelijke Jongerenorganisatie Asri tijd om na te denken over een vrijstelling van stage lopen voor leerlingen in het eerste deel van de opleiding. In plaats van het lopen van een stage, moeten interne opdrachten worden aangeboden in het eerste deel van de opleiding. Hierdoor worden de leerling klaargestoomd voor een stage later in de opleiding. Leerlingen hoeven  minder stage te lopen waarmee de druk op de vraag naar stages afneemt. Op deze manier denken wij dat de stageproblematiek deels kan worden opgelost en daarmee de schooluitval voorkomen.

Stage lopen moet niet een doel op zich zijn, maar een middel om de schoolgaande jeugd beter voor te bereiden op het uitoefenen van hun toekomstige beroep. De huidige stageplekken en de begeleiding, zowel van de beroepsopleiding als van de stageplek zelf, schieten aan kwaliteit tekort. Zorg dragen voor meer stageplekken betekent niet per definitie dat onze jeugd beter is voorbereid op het werkveld.