Trend rondom Shisha heeft grote gevolgen!

12 maart 2013

Jongere beschouwt shisha niet als roken!.

Een waterpijp met vruchtensmaaktabak roken is nog slechter dan het roken van een sigaret. Mensen die een waterpijp -ook wel een ‘shisha’ genoemd- met fruittabak roken, lopen volgens de onderzoekers van het Centre for Tobacco Control Research het risico grote hoeveelheden koolmonoxidedampen binnen te krijgen. Een ‘shisha’ is een Arabische waterpijp waarin pijptabak met fruitsmaak wordt verbrand door een gloeiend stukje houtskool dat fungeert als brandstof. De waterpijp is een gevaarlijke trend geworden in de Amsterdamse wijken.

125 interviews die Asri heeft gehouden met middelbare scholieren uit West, Nieuw-West en Oost

De bovengenoemde onderzoekers ontdekten dat de gebruiker bij het roken van een waterpijp vier tot vijf maal zoveel koolmonoxide binnenkrijgt als bij het roken van een sigaret. Het inhaleren van een dergelijke hoeveelheid van de schadelijke stof kan leiden tot bewusteloosheid en/of blijvende hersenschade.

Hoewel ook andere onderzoeken hebben aangetoond dat het roken van een shisha gevaarlijk is voor de gezondheid, beschouwen de jongeren het gebruik van de shisha niet als roken. Het gevolg hiervan is dat jongeren de waterpijp vaker gebruiken en meedoen aan de trend rondom shisha. Het roken van een waterpijp is in Amsterdam een populaire bezigheid geworden, met name onder jonge allochtonen in de leeftijd van 16 – 27 jaar. De groep gebruikers bestaat grotendeels uit studenten. Schoolgaande jongeren zijn van mening dat waterpijp roken minder schadelijk is voor de gezondheid dan het roken van sigaretten. Uit de gesprekken die met de studenten gevoerd zijn blijkt dat zij niet goed geïnformeerd zijn over de risico’s van het regelmatig roken van een shisha. Jongerenorganisatie Asri vindt dit een verontrustende situatie en pleit daarom voor het opzetten van een campagne waarmee jongeren actief gewaarschuwd worden voor de gezondheidsgevaren die het roken van een waterpijp met zich meebrengt.

Van coffeeshop naar een shisha-bar

De skateshop in de van der Pekstraat, of het ‘Made up’ bureau voor interieurvormgeving en de blokfluitbouwer aan de Balistraat; Nieuwe, frisse en creatieve ondernemers zijn meer dan welkom in de prachtwijken van Amsterdam. Zij brengen nieuwe producten en diensten in beeld voor zowel de consumenten als voor de wijk in zijn geheel. Ook zorgen zij voor een afwisselend straatbeeld waardoor jongeren kennis kunnen maken met de nieuwste bedrijfstakken in plaats van de standaard coffeeshops en theehuizen. De afgelopen tijd is er ophef geweest over de grote hoeveelheid coffeeshops in de wijken. Sinds de invoering van de wet Bibob zijn enkele coffeeshops uit het straatbeeld verdwenen. Een positieve ontwikkeling. Echter; enkele eigenaren van gesloten coffeeshops zien kans om via een shisha club opnieuw een bar te openen. Het is gemakkelijker om een shisha lounge te openen dan om opnieuw de procedures van de wet Bibob te doorlopen. Een slinkse maar logische manoeuvre van de ex-coffeeshophouders om wederom een bar in de achterstandswijken van Amsterdam te openen. Hoewel de burgemeester druk bezig is met het toepassen van de 250 meter-regeling voor coffeeshops, is het noodzakelijk om de burgmeester op deze ontwikkeling te wijzen.

jongeren actief waarschuwen

De toename van het aantal waterpijpcafés in de wijken is schokkend. Eigenaren van gesloten coffeeshops laten zich door deze toename inspireren en overwegen zelf een shisha club te beginnen. Te meer omdat men bij het oprichten van een shisha club veel regels en vergunningen kan omzeilen. Het opstellen van een reikwijdte voor dergelijke waterpijpcafé’s moet in overweging genomen worden.

Negatieve effecten op de buurt en de jeugd

Hoewel er op het eerste gezicht niets mis is met de shisha lounges merken wij als jongerenorganisatie dat de lounges wel degelijk een negatieve uitwerking op kwetsbare buurten en jongeren heeft; door de centrale ligging van de lounges, komen jongeren al snel in aanraking met de bezoekers van de lounges -vaak gehuld in merkkleding- die al rokend voor de deur hangen. Het gevaar is dat passerende jongeren de bezoekers van de lounges door hun dure kleding of scooters als voorbeeldfiguren gaan zien. Oudere bewoners en/of invaliden ondervinden hinder van door bezoekers geparkeerde scooters. Ook maken sommige shisha lounges, gelegen in wijken buiten het centrum, een onprettige indruk door geblindeerde ramen of jongeren die voor de deur staan en de rol van “waakhond” op zich hebben genomen. De lounges moeten uitwijken naar andere gebieden in de stad. Bijvoorbeeld naar het centrum dat bij uitstek een geschikte plek is voor waterpijpcafé’s die zich keurig aan de regels houden en een open uitstraling hebben. Ook voor de lounges zelf is een plek als het centrum, waar veel toeristen komen een veel betere plek.

De lounges moeten uitwijken naar andere gebieden in de stad

In kwetsbare wijken lopen weinig voorbeeldfiguren waar jongeren naar kunnen opkijken. Succesvolle voorbeeldfiguren verdienen bovenmodaal wijken uit naar andere delen van de Randstad. De achtergebleven jongeren die vaak buiten rondhangen, op straat en in de portieken voor de shisha-lounge blijven de jongeren bij. Juist in een kwetsbare buurt moeten jongeren behoed worden voor het kwaad. Daarom moeten zaken die de wijk negatief beïnvloeden waar het kwade zich verenigd ontmoedigd worden om zich in zo’n buurt te vestigen. De wijken hebben ondernemers en café’s zoals de Coffee Company nodig die jongeren op positieve wijze verenigen en beïnvloeden. Er is behoefte aan ondernemingen die voor iedereen uitnodigend zijn en zich niet op één specifieke doelgroep richten. Sommige shisha clubs in het centrum zijn dat wel en anderen daar buiten niet.

Jongeren zijn beïnvloedbaar en kunnen zich er soms niet van weerhouden om zich bij de stoere, hangende jongeren voor een shisha club te voegen. Uit gesprekken met jongerenwerkers, ouders en leraren van omliggende scholen blijkt dat zich onder de bezoekers van shisha lounges ook een hoop minderjarigen bevinden. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling waaruit de leden van de commissie ‘Actualiteiten’ opmaken dat er in de buurten veel meer toezicht en controle gehouden moet worden.

Shisha trend en gevolgen hoog op de agenda zetten

Asri wil de problematiek rond shisha hoog op de agenda van de Amsterdamse politiek zetten. Illegale praktijken die plaatsvinden in Shisha lounges, zoals heling, drugshandel, het schenken van alcohol aan minderjarigen moeten met een strak beleid en een strenge wetgeving aangepakt worden. Wel moet er voor gewaakt worden dat shisha lounges die zich wél altijd aan de regels hielden en houden niet de dupe worden van een strengere wetgeving en handhaving.

Jongerenorganisatie Asri waardeert de door de burgemeester getoonde inzet bij het sluiten van enkele coffeeshops in de wijken. Amsterdam heeft enkele negatieve ervaringen met shisha clubs waarbij zowel binnen als buiten de clubs openlijk geweld werd gepleegd. In Stadsdeel Zuid bijvoorbeeld vond een schietpartij plaats waarbij een 31-jarige man werd doodgeschoten. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen lijkt het ons verstandig dat de burgemeester er net als bij de coffeeshops voor zorgt dat de eigenaren van shisha lounges gescreend worden en dezelfde regels moeten naleven als coffeeshophouders. Ook dienen de lounges voortaan hun klanten voor te lichten over de gezondheidsgevaren van waterpijp. Hiermee treft de burgmeester preventieve maatregelen om de toename van het aantal lounges en de negatieve gevolgen hiervan te beperken.

Jongerenorganisatie Asri heeft sterke behoefte aan een strengere controle om het schenken van alcohol aan minderjarigen en het verkopen van drugs in deze lounges te bestrijden. De jongerenorganisatie is een groot voorstander van het verhogen van de minimumleeftijd voor verkoop van waterpijp naar 18 jaar en het toepassen van de Tabakswet op de shisha lounges. Jongerenorganisatie Asri verzoekt het College van B&W dan ook te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om naast coffeeshophouders ook eigenaren van shisha lounges te verplichten tot het geven van voorlichting over het roken van waterpijp. De organisatie is een warm voorstander van een opname van de shisha lounges in het huidige coffeeshopbeleid.
De kritiek die de buurtbewoners, jongerenwerkers, leraren en ouders op de shisha clubs hebben, moet serieus genomen worden. Er zal een nieuw beleid moeten komen waarmee incidenten voorkomen kunnen worden en de veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken wordt gewaarborgd. Een streng beleid dat met uitbatingsvergunningen werkt is een middel om ervoor te zorgen dat onze mooie stad Amsterdam in de toekomst enkel nette shisha lounges kent.

Dit stuk is geschreven door Rosa namens het bureau van de organisatie en Ben Ahmed namens het bestuur. De inhoud van deze tekst is gebaseerd op een onderzoek van de Commissie Actualiteiten van Asri die zich bezighoudt met het onderzoeken van maatschappelijke kwesties, uitdagingen en trends.

Update: Het bestuur van Asri heeft in een brief aan de burgemeester van Amsterdam en landelijke politici haar zorgen uitgesproken over de problematiek van de trend ‘shisha lounges’ en eist strengere maatregelen.

Het Parool 12, De Telegraaf en AT5 hebben op maandag 25 februari aandacht besteed aan deze kwestie.

Geplaatst door in de categorie Amsterdam

Reageer