Misstanden rondom shisha lounges nu ook duidelijk in het stadhuis

23 mei 2013

Vanmiddag was het zover: Sjors Kremers ging voor het eerst naar de Commissie van Algemene Zaken om in te spreken aangaande de misstanden rondom de shisha lounges in Amsterdam. Recentelijk heeft de Jongerenorganisatie Asri een onderzoek afgerond bestaande uit 125 interviews en bezoeken aan verscheidene shisha lounges om daar de situatie aan de kaak te stellen. Hieruit is een rapport gekomen, welke hier te lezen is.

Naar aanleiding van dit rapport en de nieuwsberichten van Het Parool en De Telegraaf die hierop volgden, was een gesprek aanvragen bij burgemeester Van der Laan de volgende opdracht. Vanmiddag tijdens de vergadering was hij echter verhinderd, maar wij hebben goede hoop dat de speech die Sjors Kremers gegeven heeft uiteindelijk zal leiden tot een persoonlijk gesprek met Van der Laan om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s rondom shisha lounges in Amsterdam aan de kaak te stellen. Tevens zullen wij dan kijken waar de mogelijkheden liggen om tot een strenger beleid jegens de lounges en een veiliger straatbeeld te komen.

 

De speech van Sjors Kremers tijdens de vergadering van de Commissie van Algemene Zaken op donderdag 23 mei 2013:

 

Geachte Commissie,

Ik ben mij er terdege van bewust dat er vandaag gesproken zal worden over het bestuurlijk stelsel. Echter, de noodzaak is groot om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s rondom de shisha lounges in Amsterdam aan u duidelijk te maken en mijn zorgen daarover uitspreken. Bovendien is het eenvoudiger om een direct een nieuw beleid meteen mee te nemen in het bestuurlijk stelsel, dan wanneer deze reeds vaststaan. Daarom wil ik het graag met u hebben over de shisha lounges.

Uit ons eigen onderzoek – bestaande uit 125 interviews en bezoeken aan verscheidene shisha lounges – bleek dat er vele misstanden zijn in deze lounges. Dit is de reden dat ik namens de Jongerenorganisatie Asri het item op de agenda van de Amsterdamse politiek wil plaatsen omdat wij van mening zijn dat de jongeren beter geïnformeerd dienen te worden en er gekeken dient te worden naar het verscherpen van de eisen die gesteld worden aan de lounges.

Het is noodzakelijk de regelgeving rondom shisha lounges te verscherpen

Er zijn meerdere aspecten welke een risico vormen wat betreft de shisha lounge. Voor de lounges hangen veelal rokende jongeren op straat en blokkeren zij met hun scooters vele stoepen in de buurt. Hierdoor voelen passerende buurtbewoners zich niet veilig. Wanneer jonge buurtbewoners opkijken tegen deze figuren, zullen zij de shisha lounge betreden op een minderjarige leeftijd, waar zij blootgesteld worden aan alcoholische dranken en het roken van een waterpijp. Uit ons eigen onderzoek bleek dat de ventilatiesystemen van veel lounges verouderd zijn en geen veilige situatie bieden. Daarnaast zijn steeds meer lounges gevestigd in achterstandswijken. Voormalig coffeeshop eigenaren hebben hun coffeeshop in het centrum verplicht moeten sluiten en kunnen haast zonder toezicht een shisha lounge openen en op deze manier verder gaan waar zij gebleven waren. Op deze manier wordt de jeugd op een dusdanige negatieve manier beïnvloedt dat er aan de bel getrokken dient te worden.

Momenteel kampt de gemeente Den Haag met hetzelfde probleem als Amsterdam. Echter, zij zijn reeds verder met het aanpakken van het probleem van de shisha lounges. De afgelopen maanden heeft burgemeester Van Aartsen 28 shisha lounges laten controleren, waar er bij 18 misstanden aangetroffen werden. Drie lounges werden zelfs per direct gesloten. Hieruit blijkt dat het wel degelijk effect heeft om een strenger beleid op touw te zetten betreffende het toezicht op de shisha lounges en als basis de eisen die gesteld worden aan het openen van een nieuwe lounge.

Van de 28 shisha lounges in Den Haag trof men bij 18 misstanden aan,
3 werden per direct gesloten!

Graag zouden wij met u het gesprek aangaan om te kijken waar mogelijkheden liggen om onze kennis te delen met als doel het creëren van een veiliger straatbeeld rondom de shisha lounge. Het is niet de bedoeling de lounges te verbieden, noch te betuttelen, het is noodzakelijk de regelgeving en het toezicht met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verscherpen. Echter, op alle shisha lounges die zich aan de regels houden, mogen wij als Amsterdammers trots zijn!

Dank u voor uw tijd.

Geplaatst door in de categorie Weblog

Reageer