Jongeren, het nieuwe geluid!

16 mei 2013

Op het moment wordt er te weinig geluisterd naar de wensen van de jongeren als het gaat om beleidsplannen in de politiek. De jongeren worden compleet over het hoofd gezien, zo ook bij het sociaal akkoord. Hierin maakt men geen 500 miljoen euro vrij om de jeugdwerkloosheid van maar liefst 17% te bestrijden. Ten tijde van een economische crisis als deze lijkt een half miljard euro een enorme bulk geld, maar in 2008 kreeg de Taskforce Jeugdwerkloosheid maar liefst 250 miljoen euro. Toen was de crisis nog lang niet zo heftig als nu en ook de jeugdwerkloosheid bedroeg slechts een enkel cijfer. Dus waarom nu niet investeren in de jongeren, het nieuwe geluid, de toekomst en 5 jaar geleden wel?!

Want het nieuwe geluid, dat zijn de jongeren. Echter, er wordt lang niet altijd naar hen geluisterd. Toegegeven, deels trekken jongeren zich vrij weinig van de politiek aan en laten zij het over zich heen komen. Maar dit is slechts een beperkte groep, er zijn genoeg jongeren die wel geïnteresseerd zijn in de politiek en zaken die hen op het moment en in de toekomst zeer zeker aan het hart gaan. Daarom is het van belang dat jongeren gehoord worden. Niet alleen gehoord, maar er moet ook geluisterd worden en interacties ontstaan.

Jongeren zijn het nieuwe geluid

Duidelijk is dat dat de achilleshiel is, het bereiken van de jongeren in Nederland, wat is daar de meest effectieve manier voor? Natuurlijk, er zijn jongeren die interesse tonen in landelijke partijcongressen, maar deze zijn in de minderheid. Omdat de Nederlandse jongeren op zo’n dusdanige manier aanwezig zijn in het land, is het van belang de communicatie met hen te behouden, al dan niet te starten. De meest effectieve manier om de jongeren te bereiken is online. Dankzij de technologische ontwikkelingen zitten namelijk niet alleen jongeren de hele dag met hun smartphone in de hand, ook de rest van Nederland, waaronder de volwassenen doen dit. Dus waarom is het dan zo moeilijk om elkaar te vinden als iedereen enkele uren per dag online is?

De meest effectieve manier om jongeren te bereiken is online

Kijkend naar de recente updates op bijvoorbeeld de Facebook pagina’s van politieke partijen valt meteen op dat er partijen zijn die dagelijks, dan wel meerdere keren per week contact proberen te houden door een nieuwe post (PvdA, ChristenUnie). Anderzijds zijn er ook partijen die niet of nauwelijks aan sociale media doen met gemiddeld één post per twee weken (VVD) of nog minder (D66). Deze partijen hebben hier natuurlijk hun argumenten voor. Maar feit blijft dat de jongeren in Nederland nog lang niet goed genoeg bereikt worden om hen te activeren en te stimuleren tot meer daadkracht. Hier liggen zoveel kansen voor de politiek, betrek de jongeren bij jullie beleid, zij zijn immers de toekomst. Wanneer jullie van jullie pensioen aan het genieten zijn betalen wij flinke belasting om ook voor jullie voorzieningen te kunnen financieren. Dit is exact de manier waarop het al decennia gebeurd, de generaties helpen elkaar. Waarom dan niet wat meer inzet om wat meer interactie en betrokkenheid te creëren bij de generatie die jullie op moet volgen. Leer hen hoe het wel moet in plaats van hen te demotiveren en betrek hen bij het bestrijden van de jeugdwerkloosheid!

Geplaatst door in de categorie Weblog

Reageer