Jeugdwerkloosheid, zo makkelijk is dat niet!

12 april 2012

Dit stuk is ingezonden door Harko van den Hende

Stel dat Asri aan mij zou vragen of stadsdeel Oost de jeugdwerkloosheid kan oplossen dan zou ik niet heel erg lang hoeven na te denken over het antwoord: “Nee”. Maar, zou Asri dan aandringen, kan het stadsdeel dan ook niet een beetje bijdragen aan het verminderen van dit probleem? Na langer nadenken zou ik dan zeggen: “Ja, een beetje, misschien”. En ik zou daaraan toevoegen: “En daarmee is het stadsdeel al bezig.”

Er zijn minstens twee redenen waarom het stadsdeel weinig tot niets kan. De eerste is de makkelijkste: dat jongeren nu geen baan vinden komt omdat het slecht gaat met de Nederlandse economie. Het stadsdeel gaat niet over de Nederlandse economie dus je hoeft hier ook niets van het stadsdeel te verwachten. De tweede reden is wat moeilijker: het stadsdeel kan alleen succes hebben als de jongere zonder baan zelf ook iets wil. Natuurlijk kan je dan zeggen dat het de taak van het stadsdeel is om ervoor te zorgen dat jongeren iets willen. Bijvoorbeeld dat ze tóch naar school willen gaan of tóch willen solliciteren – en dat dan natuurlijk ook echt doen.

Zo makkelijk is dat niet. Wie dat niet gelooft moet het interessante adviesrapport van Asri over de jeugdwerkloosheid maar eens lezen. Daarin staat toch duidelijk opgeschreven dat er een hele grote groep jongeren is die weinig vertrouwen heeft in het stadsdeel. Of in werkgevers. Of in uitzendbureaus. Of in de school. Maar wel heel erg in zichzelf. Want zonder school en zonder steun van anderen denken zij het wel te gaan maken. Een aantal van deze jongeren zou zomaar gelijk kunnen krijgen. Maar voor de rest van deze jongeren zou ik denken: droom lekker verder, maar niet te lang, want je vergooit je toekomst. En dat zijn nog heel wat jaren.

Het zou kunnen dat de voorstellen die Asri in het rapport doet om deze jongeren op andere gedachten te brengen kunnen werken. Ik weet het niet. Maar ik heb nu ook geen betere oplossingen. Helemaal niets doen helpt ook niet. Het stadsdeel niet en zeker de jongeren zelf niet. Ze hebben toch zoveel vertrouwen in zichzelf? Ze weten het toch zo goed? Nou laat dan ook maar eens zien.

Harko van den Hende is raadslid voor de Partij van de Arbeid in Amsterdam Oost, woordvoerder: Jeugd,onderwijs, participatie en bovenal contactpersoon voor Middenmeer. In zijn dagelijkse leven werkt Harko als directeur bedrijfsvoering bij de HES.

Geplaatst door in de categorie Actualiteiten & NU

Reageer