Bureau Asri: geef jong talent een kans

2 april 2014
Deelnemer Sabri - Navigate Your Career

Deelnemer Sabri krijgt bij #NYC een podium om over zijn talent te praten

Afgelopen maand heeft in Amsterdam de vijfde editie van Navigate Your Career succesvol plaats gevonden. Met 132 enthousiaste deelnemers, allen jonge ambitieuze startende ondernemers en young professionals, heeft deze lustrumeditie het maximale kunnen bereiken in het verbreden van kennis, visie en inzichten. Door het kleinschalig verbinden van topondernemers en -managers met jong talent staat het concept van Navigate Your Career als een huis. Er wordt veel kennis en ervaring overdragen tussen sprekers en deelnemers. Ook is er voor de deelnemers voldoende mogelijkheid om te netwerken.

de kracht en stimulans van jong ondernemerschap

De founders van het concept laten deze uitvoeren door bureau voor maatschappelijke creatie Asri. Na eerdere edities in Rotterdam, Den Haag, Leiden en Ede heeft de eerste lustrumeditie afgelopen maand plaatsgevonden in Amsterdam. Het op diverse wijzen stimuleren van jong talent sluit volledig aan bij de filosofie van het bureau. De rechtstreekse ontmoetingen tussen deelnemers en topondernemers en –managers uit diverse branches zijn een creatieve broedplaats voor mensen met een ondernemingsgeest. Bureau Asri geeft dit op verschillende manieren vorm. Bij de lustrumeditie is gekozen voor een seminar met een plenaire sessie en workshops. Op interactieve wijze zijn de aanwezigen aan het denken gezet. Ondernemen is immers vooruitzien.

Door het creëren van de juiste setting en instelling biedt het evenement Navigate Your Career een kans aan jong talent. Tijdens de afgelopen editie werd dit onder andere goed zichtbaar tijdens de plenaire terugkoppeling van de seminar. Daar kreeg deelnemer Sabri spontaan het woord van één van de sprekers om zijn visie op de kracht en stimulans van jong ondernemerschap te geven. Hoewel hij verlegen aan zijn verhaal begon, lukte het in de setting van Navigate Your Career om te vertellen over zijn eigen talent als jonge startende ondernemer. Het typeerde de sfeer van de avond: niet stil zitten of afwachten, maar denken in eigen mogelijkheden. Bij Bureau Asri staan we daar voor.

Door het kansen bieden aan jonge ambitieuze ondernemers en young professionals worden er connecties gelegd die de individuele kaders verbreden en verrijken. De heterogene samenstelling van de deelnemers versterkt en verrijkt de edities van Navigate Your Career. Het denken in mogelijkheden reikt verder dan alleen het versterken van de eigen positie. Door kennisoverdracht, netwerken en het stimuleren van individueel talent in de juiste setting zijn we in staat de visie van de founders van Navigate Your Career waar te maken: het bijdragen om zelfstandig een carrière uit te stippelen in ondernemerschap.

niet stil zitten of afwachten, maar denken in eigen mogelijkheden

Na de lustrumeditie heeft een business borrel plaats gevonden, waarin veel deelnemers interessante gesprekjes hebben gevoerd en visitekaartjes uitgewisseld. Het toont voor Bureau Asri direct aan, dat het er veel inspiratie wordt opgedaan om concreet mee aan de slag te gaan door jonge talentvolle (aspirant) ondernemers en young professionals in de juiste setting samen te brengen. Het praktisch verbreden van kennis en inzicht via inspirerende sprekers die hun sporen in hun vakgebied verdiend hebben draagt een grote bijdrage op individueel en maatschappelijk niveau. Jonge ambitieuze ondernemers en young professionals krijgen meerdere handvatten aangereikt om hun eigen carrière verder uit te zetten en met hun slagen versterken zij de gemeenschap. Voor Bureau Asri zit daar een belangrijke drijfveer.

Bram Has is vrijwilliger bij Bureau Asri, een bureau voor maatschappelijke creatie. 

Geplaatst door in de categorie Amsterdam

Reageer