Verslag bijeenkomst ‘TABOE en NU’

De bijeenkomst ‘Taboe en Nu’ is georganiseerd met als doel om een dialoog te creëren tussen jongeren en professionals. Tijdens deze bijeenkomsten staan taboeonderwerpen centraal, met name huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksuele vorming blijft een onderwerp van maatschappelijke discussie door de grote verschillen in maatschappelijke waarden en ethisch-religieuze normen. Het bespreekbaar maken van taboes moet door blijven gaan totdat alles wordt doorbroken.

Zie verslag ‘TABOE en Nu’ om een indruk te krijgen van een geslaagde bijeenkomst.