Lesbrief ‘Weet je al wat je later wilt worden”

In deze publicatie vertellen bedrijven op een ludieke, nuchtere en inspirerende wijze ‘hoe ze zijn geworden tot wat ze nu zijn’: die (creatieve) ondernemers die met hun bedrijvigheid de Indische Buurt weer een positieve uitstraling en levendigheid hebben gebracht: wat zijn hun drijfveren, inspiratiebronnen en… wat maken ze eigenlijk?De publicatie werd op Nationale Vrijwilligersdag 19 maart 2010 als een vorm van kennismaking met de buurt en haar bewoners aan de jongeren aangeboden. Asri is een jongerenorganisatie die staat voor het ontdekken van talenten, ontmoetingen en de ontwikkeling van jongeren.

We hopen dat jonge mensen door middel van dit boekje zullen zien dat er veel verschillende wegen zijn om je ‘carrièrepad’ te kunnen bewandelen.

Lesbrief ‘Weet je al wat je later wilt worden’