Adviesrapport: Denktank Sociale Cohesie Amsterdam Oost

De Denktank Sociale Cohesie, geïnstalleerd door voormalig stadsdeelwethouder Jan Hoek, hun advies aan stadsdeel Oost 2009-2010. De Denktank Sociale Cohesie komt voort uit een initiatief van het Platform Amsterdam Samen, het stedelijke programma voor sociale cohesie. Het adviesrapport werd door de voorzitter van de Denktank Sociale Cohesie, Glenn Helberg, uitgereikt aan raadsvoorzitter Gery de Boer (PvdA) en stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik (PvdA).

De Denktank Sociale Cohesie Zeeburg is een initiatief van het Platform Amsterdam Samen, het stedelijke programma voor sociale cohesie. Op dit moment bestaat de Denktank uit: Glenn Helberg, kinder- en jeugdpsychiater en voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders; Hanneke van der Aalst, senior adviseur Solid Amsterdam; Marie-José Wouters, arts, hoofd donorartsen Sanquin Bloedbank Noordwest; Peggy Fernandes Mendes, interim manager en coach; Ben Ahmed Ben Yerrou, student Fiscaal Recht; Niels van Zeben, projectadviseur Oranje Fonds; Sita Sukdeo, ondernemer sociale duurzaamheid.