Publicaties

Adviesrapport: Jeugdwerkloosheid in Amsterdam Oost

In dit adviesrapport staat de jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren en de huidige aanpak van de Gemeente Amsterdam – en voornamelijk Stadsdeel Oost – centraal. Jongerenorganisatie Asri onderzoekt of de huidige aanpak van de Gemeente Amsterdam voldoende aansluit op hetgeen wat …

Bekijk de publicatie

Lesbrief ‘Weet je al wat je later wilt worden”

In deze publicatie vertellen bedrijven op een ludieke, nuchtere en inspirerende wijze ‘hoe ze zijn geworden tot wat ze nu zijn’: die (creatieve) ondernemers die met hun bedrijvigheid de Indische Buurt weer een positieve uitstraling en levendigheid hebben gebracht: wat …

Bekijk de publicatie

Verslag bijeenkomst ‘TABOE en NU’

De bijeenkomst ‘Taboe en Nu’ is georganiseerd met als doel om een dialoog te creëren tussen jongeren en professionals. Tijdens deze bijeenkomsten staan taboeonderwerpen centraal, met name huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bekijk de publicatie

Adviesrapport: Denktank Sociale Cohesie Amsterdam Oost

De Denktank Sociale Cohesie, geïnstalleerd door voormalig stadsdeelwethouder Jan Hoek, hun advies aan stadsdeel Oost 2009-2010. De Denktank Sociale Cohesie komt voort uit een initiatief van het Platform Amsterdam Samen, het stedelijke programma voor sociale cohesie. Het adviesrapport werd door …

Bekijk de publicatie