Missie en visie

Missie

Wij van Asri zetten ons in voor jongeren, zodat zij zich verder kunnen ontplooien in hun verschillende leefgebieden als school, werk, thuis en op straat. Hoe belangrijk jongeren zijn voor een wijk en voor de samenleving worden volgens ons helaas te snel vergeten. De jeugd wordt gezien als de toekomst en daarom is het essentieel dat juist de jeugd mee wordt genomen in wijkgerelateerde initiatieven en aanpakken. Wij zijn een actieve en creatieve jongerenorganisatie die met buurtbewoners zelf de handen uit de mouwen willen laten steken om het beste uit hun eigen wijk te halen.

De missie van Asri luidt als volgt:

“Dienstbaar zijn voor de jongeren in de breedste zin van het woord.”

Visie

Wij van Jongerenorganisatie Asri streven ernaar dat jongeren in hun eigen wijk samenkomen om hun talenten en passie te delen. Op die manier hopen wij wijken levendig te maken en jongeren het beste uit zichzelf te laten halen. Zo wordt vervolgens weer een positieve bijdrage geleverd aan de eigen wijk. Dit bereiken wij met onze drie uitgangspunten over jongeren: Ontdekken, Ontmoeten, Ontwikkelen.

Ontdekken.
Iedereen wil weten waar zijn of haar talent ligt. Wij van Asri zien dat jongeren de juiste talenten bezitten, Vaak komen deze talenten niet naar boven, waardoor deze verborgen blijven voor de jongere en zijn omgeving. Wij van Asri helpen de jeugd bij het vinden van hun talenten en geven hen de kans zich te ontwikkelen. Wat is er mooier, dan een jongere te zien die trots is op zichzelf!

Ontmoeten.
Wij zien jongeren die barstensvol talent en passie zitten. Deze passie en dat talent komt pas het beste tot uiting als je ook anderen tegenkomt met dezelfde talenten en passie. Wij van Asri bieden jongeren de gelegenheid kennis te maken met andere jongeren door middel van dezelfde interesses in onder andere sport, educatie, kunst en cultuur. Vaak zien we dan een grote interesse voor elkaars cultuur en elkanders verhaal.

Ontwikkelen.
Soms weten jongeren dat ze een bepaald talent hebben. Ze weten dat ze ergens goed in zijn, maar ze weten niet hoe ze uitstekend kunnen worden. Wij van Asri ondersteunen jongeren in hun passie en begeleiden ze door middel van workshops en diverse trainingen. Op deze manier willen we jongeren de kans bieden om zichzelf te ontwikkelen in hun talenten, zodat een ieder op zijn eigen wijze kan excelleren.