Willpower: de belangrijkste eigenschap van de Amsterdamse burger

Bureau Asri - Willpower AmsterdamOp 18 februari jl. organiseerde mede-initiatiefnemer Ben Ahmed Ben Yerrou de conferentie ‘Willpower Amsterdam’. De conferentie stond in het teken van angst, onzekerheid en veiligheid in Amsterdam. De aanwezigen varieerden van buurtbewoners, jongerenwerkers en vertegenwoordigers van zelforganisaties tot aan politie agenten, brandweerlieden, imams en rabbijnen. De opkomst van 390 deelnemers bevestigde dat de Amsterdamse burger gelooft in wilskracht en daadkracht. De conferentie werd afgetrapt door stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester (Amsterdam West).

Seminars, workshops en co-creaties.
Onder andere burgemeester Koen van Capelle aan de IJssel, criminoloog Jan Dirk de Jong en de voorzitter van het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, de heer Bolhaar, hebben zich uitgesproken over het spanningsveld tussen angst, onzekerheid en veiligheid van Amsterdamse burgers.

Naeeda Aurangzeb vertelde aan de hand van de tentoonstelling “Het andere verhaal” over de verborgen verhalen die een completer beeld geven van de geschiedenis. Duitse verzetsstrijders tijdens WO II, de religieuze rituelen die zowel joden als moslims uitvoeren en (onbekende) islamitische Indonesische voorouders van Nederlanders, zijn slechts een kleine greep uit de duizenden verborgen verhalen die laten zien hoe mensenlevens met elkaar verbonden zijn, ook al lijken ze van elkaar gescheiden.

Een van de deelnemers bij de seminar ‘Jong en Uitgesproken’ vertelde: “Wat ik wil bereiken is, ongeacht wie je bent, dat we met respect met elkaar omgaan. Als je elkaar kent gaat het niet meer om verschillen”. Jong en oud bediscussieerden het vrije woord, de vrijheid van godsdienst, dubbele standaarden, de onwetendheid en de rol van de media hierin.

In de co-creatie van de change-agents en change-makers genaamd ‘De Amsterdamse Droom’ hebben zij hun dromen en visie uitgesproken over de stad en het stimuleren ondernemerschap.

De workshop over social media in de veranderende wereld bracht nieuwe inzichten over de gevolgen van social media op onze maatschappij. Niet alleen is er sprake van versnelling en verbetering van communicatie en kennisdeling, maar ook is er een negatieve kant: online haatuitingen. De meest effectieve aanpak van online haatuitingen is als burgers zelf in durven te grijpen.

‘Amsterdammers moeten de moed tonen om op elkaar af te stappen en nieuwe verbindingen, vriendschappen en initiatieven tot stand brengen”, aldus Willpower-initiatiefnemers. Willpower is een start van een beweging die mensen inspireert en om tot actie komen voor de samenleving. Er is belangstelling om Willpower te lanceren in Rotterdam, Haarlem en andere steden. De eerste stappen zijn gezet.