‘Wij en Zij’ maar samen voor een veilige buurt

PERSBERICHT

Wij en Zij maar samen voor een veilige buurt

Jongerenorganisatie Asri, gevestigd in Stadsdeel Zeeburg, zet zich in voor jongeren in de omgeving die hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. In het kader van het programma “met jongeren aan tafel” van jongerenorganisatie Asri gaan de jongeren in gesprek met de politie over de wijken van Zeeburg.

Wij en Zij zijn twee woorden die vaak terug zullen komen in de gesprekken over de politie en de straatcultuur. Het “wij-zij” denken moet doorbroken worden om er voor te zorgen dat zij net zoveel meetellen als wij. De jongeren en de politie hebben een wederzijds beeld van elkaar dat negatief van aard is. Het samengaan van vele culturen geeft in de praktijk regelmatig problemen. Bewoners ‘begrijpen’ elkaar niet of willen hier vaak niet in investeren. Misverstanden kunnen al snel escaleren. Dit is niet vreemd maar het is wel van belang om deze problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en aan te pakken. Sociaal economische mogelijkheden van de bewoners spelen ook een rol bij de problemen die zich voordoen. Zorgen over werk, geld en toekomst zijn primair. Er is niet veel ’energie’ over om te werken aan een leefbare buurt. Jongerenorganisatie Asri wil het beeld van jongeren naar de politie rechttrekken en vindt het meer dan nodig dat jongeren in gesprek gaan met de wijkagenten.

Op dinsdag 16 maart 2010 gaan de jongeren uit Zeeburg de straat op in het bijzijn van een wijkagent. Verschillende gebieden in het stadsdeel zullen bezocht worden. Daarnaast kan er een gesprek gevoerd worden met hangjongeren over hetgeen waar zij tegen aan lopen. Aan de hand van het gesprek willen de jongeren de kloof tussen jongeren en politie centraal stellen en deze verkleinen. De jongeren gaan eerst een gesprek aan en vervolgens op pad om de buurt te bezichtigen vanuit verschillende invalshoeken (politie en jongeren).