Vacatures voor bestuur Stedelijke jongerenorganisatie Asri

Bestuurswissel Stedelijke jongerenorganisatie Asri

Bestuurswissel
Sinds 2007 zet stedelijke jongerenorganisatie Asri zich op diverse wijzen in voor jongeren, zodat zij zich verder kunnen ontplooien in hun verschillende leefgebieden als school, werk, thuis en op straat. Wij zijn een actieve en creatieve organisatie die van individueel, lokaal, regionaal tot landelijk niveau een eigentijdse en constructieve bijdrage leveren in onze dienstbaarheid voor jongeren in de breedste zin van het woord. In 2013 heeft er bij Asri een reorganisatie plaatsgevonden ten gunste van verzelfstandiging.
Na de aangepaste organisatorische opbouw van Asri middels het principe “brede visie, strakke focus” vindt er dit jaar een bestuurswisseling plaats. De aanstelling van het nieuwe bestuur geschiedt voor minimaal een jaar (12 maanden). Het bestuur werkt onbezoldigd en komt minimaal één keer per vier weken bijeen.

Sollicitatieprocedure
Voor de invulling van het nieuwe bestuur volgt een open sollicitatieronde. Dit betekent dat alle geïnteresseerden die zichzelf herkennen in onderstaand profiel kunnen solliciteren. Het is toegestaan om op meerdere functies te solliciteren, hoewel men uiteindelijk maximaal één functie in het bestuur kan bekleden.
De sollicitatiegesprekken zullen medio mei worden gevoerd door een speciale commissie bestaande uit een oud-bestuurslid, oud-wethouder en HR-specialist.

Download hier de profielschetsen voor de beschikbare functies

Voorzitter
Secretaris (vice-voorzitter)
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Solliciteren
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor het vervullen van bovenstaande functie, dan kunt u uw sollicitatie richten aan Sollicitatiecommissie Asri, t.a.v. de heer S. van der Veld. Uw sollicitatie bestaande uit een motivatiebrief en uitgebreide CV dient uiterlijk maandag 28 mei in bezit te zijn van de sollicitatiecommissie. U kunt uw sollicitatie sturen naar info@asri.nl of Postbus 92137, 1090 AC Amsterdam.