Stagejagers Amsterdam Oost

Een opzienbarend succes is het project waar het bureau van Asri drie jaar geleden mee gestart is. De stagejagers, jonge hoogopgeleide studenten die andere studenten begeleiden met het vinden van een stage of leerwerkplek. Het enthousiasme kende zijn grenzen niet in de startfase van het project. In de eerste maanden van het jaar 2010 hebben de stagejagers hun eerste jongeren geholpen aan een stageplek. Tot de dag van vandaag zetten veelal dezelfde stagejagers hun werk voort.

Samir Aoulad, coördinator van de stagejagers, geeft aan dat vele stagejagers zelf in het verleden wel eens problemen hebben ervaren in hun zoektocht naar een stageplek. “Zij voelen zich als geen ander aangesproken om andere jongeren te helpen in deze moeilijk tijd. Er is tegenwoordig namelijk een groot contrast tussen het aantal beschikbare stageplaatsen en het aantal jongeren wat op zoek zijn naar een stageplek”, aldus Samir.

Hoewel de stageproblematiek per individu verschilt, bieden de stagejagers persoonsgerichte begeleiding en ondersteuning.

Het project Stagejagers maakt deel uit van het activiteitenplan dat jongerenorganisatie Asri uitvoert voor afdeling Jeugd van stadsdeel Oost. Dit jaar is sprake geweest van een verdubbeling in de aantal door de stagejagers gevoerde gesprekken. Uit de gespreksverslagen blijkt dat velen sneller een beroep doen op de stagejagers, zij zijn het einde raad. De afgelopen maanden heeft het bureau van Asri bijgedragen aan diverse projecten en initiatieven waaronder ook aan de nieuwe stagewebsite van Oost. In het kader van het beleidsplan van Asri, waar de thema’s ‘stageproblematiek en jeugdwerkloosheid’ centraal staan, organiseren de stagejagers ook maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten.

De averechtse stagewebsite is een sterke aanbeveling geweest in het adviesrapport welke door de commissie Adviezen van jongerenorganisatie Asri in februari van dit jaar is gepresenteerd. Het adviesrapport weergeeft de problematiek van jeugdwerkloosheid in Oost in cijfers en feiten.

De komende maanden wordt het team van stagejagers versterkt met studenten uit de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Deze voorbereidingen gaan gepaard met een methodiek beschrijving van het project over de resultaten en uitkomsten van zowel de database die stagejagers bijhouden, als de mate van begeleiding en ondersteuning. Deze methodiekbeschrijving wordt gebundeld en gepresenteerd tijdens de Nieuwjaarsborrel van Asri.

Bekijk de video-items: Stagejager Asri in beeld – deel 1 en deel 2.