Neem de touwtjes in handen en stem op 18 maart!

met-provincies

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat wij op 18 maart mogen stemmen. Het is bij menigeen bekend dat het gaat om het kiezen van de leden van de Provinciale Staten. Wat de provinciale staten zijn en welk takenpakket de leden van de Provinciale staten hebben is echter wel iets dat veel mensen ontgaat. Wat doen de provinciale staten eigenlijk en waarom zou je moeten stemmen? Stedelijke jongerenorganisatie Asri geeft advies.

Wat zijn de Provinciale staten

Nederland heeft twaalf provincies. Elke provincie heeft zijn eigen bestuur. Dit bestuur bestaat uit de Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Het bestuur wordt geleid door een Commissaris van de Koning. De Statenleden van de Provinciale Staten vertegenwoordigen verschillende politieke partijen en verschillen van standpunten.

Wat doen de Provinciale Staten

De Provinciale Staten bepalen in grote lijnen de plannen van de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning voeren deze plannen uit. De taak van de Provinciale Staten is dan weer om te controleren of het college van Gedeputeerde staten de plannen goed uitvoert. De Statenleden die door ons worden gekozen bepalen wat er met de provincie gaat gebeuren. De provincies zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het regionaal economisch beleid, landelijke inrichting en bereikbaarheid in de regio. De provincie voert ook een aantal landelijke wetten uit, maar over de meeste zaken mag de provincie zelf beslissen.

Waarom is het belangrijk om te stemmen

In eerste instantie is het belangrijk om te stemmen omdat de Provinciale Staten beslissen over de plannen van jouw provincie. De leden van de Provinciale Staten hebben de grootste invloed in de provincie en jij mag kiezen wie deze beslissingen gaan nemen. Dit maakt dat het der mate van belang is dat er Statenleden in de Provinciale Staten komen die staan achter de standpunten die jij hebt. Wat mis jij in de provincie waar je woont? Wat zou anders moeten? Ga eens na wat jij belangrijk vindt en zoek een partij die hierbij aansluit.

Daarnaast zijn de Provinciale Staten van invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer; een tweede reden waarom het belangrijk is om te gaan stemmen. De Statenleden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. Jij en ik mogen niet stemmen wie er in de Eerste Kamer komen, maar de Statenleden wel. Een Statenlid zal stemmen op een Eerste Kamerlid die dezelfde zaken belangrijk vindt. Indirect heb jij dus toch invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Ga stemmen!

Nederland is een democratie. Dat betekent dat iedereen in zekere mate inspraak heeft op hoe Nederland, de provincie en de gemeente wordt bestuurd. De mensen  in de Provinciale Staten moeten wel weten wat de mensen in de provincie willen. Door te stemmen laat je weten wat jij belangrijk vindt. Het is van belang dat iedereen inziet hoe bijzonder het is dat wij mogen stemmen en dus meebeslissen. Neem deze verantwoordelijkheid dan ook serieus door gebruik te maken van het kostbare stemrecht dat je hebt.

Door te stemmen kan jij meebepalen wat er gebeurt in jouw provincie.