“Kloof wordt klik”: Samen op stap met de politie

PERSBERICHT

“Kloof wordt klik”: Samen op stap met de politie

Jongeren van jongerenorganisatie Asri gingen vandaag op stap met de politie in de Indische Buurt. Dit uitstapje is gepland in het kader van het programma vervreemding en polarisatie van Stadsdeel Zeeburg. Aan de hand van de gesprekken willen de jongeren de kloof tussen jongeren en politie centraal stellen en deze verkleinen. Daarbij is het doel om het “wij-zij”-denken te doorbreken omdat er voor gezorgd kan worden dat een ieder evenveel meetelt. Zie videofragment op het videokanaal van Jongerenorganisatie Asri:  Jongeren in gesprek met de politie (Amsterdam Oost)… 

Na elkaar ontmoet te hebben op de vestiging van jongerenorganisatie Asri trokken de jongeren er samen met de wijkagent op uit. Respectievelijk het Ambonplein, de Javastraat, het Javaplein en de Celebesstraat werden bezocht. Gedurende het uitstapje werden verschillende gesprekken gevoerd met jongeren die men op de straat tegenkwam wiens nieuwsgierigheid werd gewekt. Men ziet immers niet dagelijks een wijkagent door de buurt lopen met een groepje jongeren om zich heen. Onderwerpen hierin liepen uit van straatoverlast en drugsgebruik tot hangjongeren en de verschillende culturen in de buurt. Ook werden lichtpunten besproken en negatieve aspecten die volgens zowel de jongeren als de wijkagent beter konden.

Het gesprek is door zowel de wijkagent als de jongeren als positief ervaren en biedt een start om dit soort gesprekken in het vervolg te herhalen om zodoende de kloof tussen de verschillende groepen te verkleinen.