Jouw mening en ervaring telt #nohatespeech

no hate speech

Enquête: No Hate Speech Movement

78% van alle jonge mensen tussen de 12 en de 30 zijn in aanraking geweest met online haatuitingen. En dit is nog maar het begin, want het aantal haatuitingen (ook wel bekend als “hate speech”) neemt toe. Op internetfora, social media, websites van kranten en nieuwsprogramma’s en kanalen als Youtube, Twitter lijkt het steeds normaler te worden kwetsende, racistische of discriminerende uitingen te doen. Vaak wordt dan gezegd: “Vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste van alles, dus kan iedereen alles zeggen”. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan die vrijheid, zowel in het echte leven als in de online wereld. Laster, discriminatie, racisme en pesten zijn niet toegestaan en worden erkend als misdragingen. Bovendien kunnen deze haatuitingen grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Wat gebeurt er als het echt normaal wordt op het internet om haat te uiten?

No Hate Speech Movement

De No Hate Speech Movement heeft een campagne opgezet om online haatuitingen bij jongeren en jong volwassenen in heel Europa te meten. In 2012 was er al een grootschalige enquête waarbij meer dan 1000 jongeren deze hebben ingevuld. In de periode 2014-2015 wordt deze enquête nog eens afgenomen om de reikwijdte en de effecten van de No Hate Speech Movement campagne te meten. Het is een korte en makkelijke vragenlijst, je kunt deze bovendien in het Nederlands invullen. De enquête loopt tot en met 22 maart 2015. Voel je vrij om deze enquête met je vrienden en familie te delen! Alvast bedankt!


link: http://www.nohatespeechmovement.org/survey/lang/nl_NL