Jongeren in Oost spreken verwachtingen uit!

[PERSBERICHT]

Asri JongerenStadsdeel Amsterdam Oost staat voor een financieel enorme opgave voor de komende jaren. De bezuinigingen moeten doorgevoerd worden en jongeren uit Amsterdam Oost maken zich zorgen.  In een rondetafelgesprek dat 9 december 2010 plaats zal vinden willen jongeren hun zorgen uitspreken over verschillende jeugdgerelateerde onderwerpen.

Jongeren, sleutelfiguren en vertegenwoordigers van verschillende organisaties gaan het gesprek aan met wethouder Thesingh; portefeuillehouder Jeugd en Sociaal Domein. Zij gaan hun tekortkomingenuitspreken, maar zullen ook verwachtingen van het stadsdeel delen met de wethouder. Deze opgave van bezuinigingen mag niet ten koste gaan van de investeringen in gebieden als onderwijs,  jeugd, recreatie en vrijetijdsbesteding. Kortom; de jeugd – en tegelijkertijd ook de toekomst – mag niet de dupe worden van de bezuinigingsopgave.

Ook dient het gesprek ervoor om jongeren meer inzicht te geven in het beleid van het stadsdeel Oost, maar ook om kennis te nemen van de ambitie die de wethouder heeft en het beleid dat uitgevoerd zal worden. Dit gesprek moet de Amsterdamse jongeren die in Oost wonen, ook antwoord geven op diverse vragen.

Het rondetafelgesprek vindt plaats op donderdag 9 december om 13:30-15:00 op het stadsdeelkantoor Oost te Amsterdam.  U bent bij deze allen welkom!

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Marie van Heassers / m.vanheassers@asri.nl