Interculturele Dialoog

Jongerenorganisatie Asri dialoog

De afgelopen jaren zijn issues als integratie, onderwijs en werkgelegenheid steeds vaker onderwerpen van discussie geworden in zowel de maatschappij als de lokale en nationale politiek. Kernvraag bij deze discussies is hoe de zaken omtrent deze onderwerpen zo effectief mogelijk kunnen worden aangepakt opdat er een maximaal rendement uit volgt. Gezien het bezuinigingsklimaat van het huidige kabinet Rutte-I, zal het oplossen van vraagstukken hieromtrent alleen maar ingewikkelder worden. Hoe zorgen we ervoor dat MBO’s beter gaan functioneren en de aansluiting op het HBO niet volledig verliezen? Hoe pakken we het speciaal onderwijs aan? Wat doen we met het grijze gebied tussen VMBO en HAVO? Hoe gaan we om met de integratie van immigranten in Nederland? Wat gaan we doen om de werkgelegenheid in Nederland te stimuleren, voornamelijk als het gaat om kansarme jongeren? Allemaal vraagstukken die hedendaags dagelijks een rol spelen in de Nederlandse samenleving.

Wij nodigen u dan ook uit om op 19 november 2010 tijdens de Interculturele Dialoog hierover mee te praten. Gedurende deze bijeenkomst zullen Tweede Kamerleden Malik Azmani (VVD), Cynthia Ortega (CU), Tanja Jadnansing (Pvda) en socioloog drs. J.A. Prins met elkaar in debat gaan over deze belangrijke thema’s. Spannend en interessant voor hen, mede omdat het hun eerste confrontatie en debat zal zijn sinds de aantreding van Rutte-I. Gedurende dit debat zal er veelvuldige interactie plaatsvinden tussen het publiek en de debaters. U krijgt dus ook voldoende mogelijkheden om uw eigen bijdrage te kunnen leveren en de debaters aan de tand te voelen.

Na afloop van de bijeenkomst zal er culinair worden afgesloten met gerechten uit verschillende culturen, allemaal in het teken van het interculturele aspect van deze bijeenkomst. Wij hopen dat u zich geroepen zult voelen om op deze avond aanwezig te zijn. Wij wensen u in elk geval van harte welkom! Hieronder volgt een globale programmering van de avond en de locatiegegevens.

Programma

18.15    Inloop gasten

19.00    start programma

22.00    afsluiting debat

Locatie:  Junior College, Schipluidenlaan 12, 1062 HE te Amsterdam om 18.15 uur.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar hilalbasak@hotmail.nl.

Tot 19 november op het Junior College Amsterdam!