Een tussenstand van de Asri-stemcampagne!

jij-en-wijEen tussenstand van de stemcampagne; wat heeft deze tot dusver gebracht?!

Als reactie op de vele emails, tweets, comments op verschillende fora en de krantenartikelen volgt dit persbericht. Dat de stemcampagne van Asri veel heeft opgeleverd is zeker. Maar wat de stemcampagne precies heeft opgeleverd weet nog niemand.

Afgelopen woensdag hebben twee van onze medewerkers de werkzaamheden voor Asri neergelegd. Hiertoe hebben zij besloten omdat er gerichte, persoonlijke bedreigingen aan hun adres zijn gedaan die hen niet in de kouwe kleren is gaan zitten. Ook overwogen deze medewerkers aangifte te doen bij de politie alleen door de ernst van de bedreigingen en de gerichtheid daarvan zien zij af van de aangifte. De angst dat de bedreigingen uitgevoerd gaan worden is vele malen groter en de medewerkers willen nu alleen hun rust om dit alles te boven te komen. Het bestuur en de klachtencommissie van Asri heeft meerdere gesprekken gevoerd met de medewerkers over deze kwestie. Asri bekijkt nu de mogelijkheden om wellicht als organisatie aangifte te doen tegen de bedreigingen. Asri betreurt dit ten zeerste en wenst haar medewerkers alle rust toe om de schokkende bedreigingen te boven te komen.

De echte vraag is nu echter; Wie zijn de haatzaaiers? Wij of de andersdenkenden? Vrijheid van meningsuiting is toch een kenmerk van ons prachtige democratie? Wie mag aanspraak maken op dit recht; alleen de extreem rechtse liberalen of iedereen? In beide gevallen heeft Asri, net zoals de rest van Nederland, het recht om haar campagne zo te schrijven zoals deze geschreven is!

Een ander bizar punt wat de reacties op de stemcampagne hebben opgeleverd is het mogelijk offline gaan van de gehele website Asri.nl. Bizar omdat de site voor doeleinden wordt gebruikt waar Asri het niet mee eens is. De site werd gebruikt om gegevens van medewerkers op te vragen, waarna deze de meest afschuwelijke haatmails kregen. De grens van 500 haatmails is sinds begin deze week overschreden en dat is reden geweest om naar buiten toe een schriftelijke reactie te sturen.

In de media wordt ook druk gespeculeerd over de rol van stadsdeelvoorzitter F. Elatik in deze campagne. Middels dit persbericht willen wij benadrukken dat jongerenorganisatie Asri niet onder de verantwoording van mevrouw Elatik valt, maar onder die van mevrouw L. Thesingh. Overigens heeft mevrouw Thesingh niets te maken met de campagne en helemaal niet met de inhoud van de campagne. Die is enkel en geheel toe te schrijven aan het briljante idee van vrijwilligers en studenten variërend van 15 tot 22 jaar. Deze vrijwilligers en studenten representeren alles waar Asri voor staat; samenwerking tussen verschillende culturen, leeftijden, sexe en jongeren van alle lagen van de samenleving.

Omdat Asri staat voor dialoog en transparante communicatie willen wij graag om de tafel gaan zitten en/of in debat met andersdenkenden en de rechtse liberalen maar weigeren wij de media te gebruiken als communicatiemiddel. Dat voorbeeld willen wij niet geven aan onze jongeren. Wie er met ons in gesprek wil, daar zijn wij toe bereid en die zal de weg naar onze plaatsvervangende woordvoerder ook wel vinden.

Jongerenorganisatie Asri