De wilskrachtige burgers van Amsterdam

Willpower Amsterdam & Bureau AsriConferentie: Willpower of Amsterdam

Tijdens de afgelopen zomermaanden hebben de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, waaronder de Gaza-oorlog voor veel onrust gezorgd in Amsterdam. Na een aantal demonstraties, incidenten en meldingen zijn er gesprekken gevoerd met individuele Amsterdammers. Amsterdammers die verrijkt zijn met een pluraliteit aan religieuze en culturele waarden. Tijdens diverse bijeenkomsten hebben o.a. joodse en islamitische burgers hun stem laten horen en hun emoties geuit. Gezamenlijk, schouder aan schouder, is er een start gemaakt met het bouwen van een balans gebaseerd op de kernwaarden van de vrije stad Amsterdam. Dat werd ruw verstoord door de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en de Koosjere supermarkt. De aanslagen raken de kernwaarden van Amsterdam. Verbondenheid, diversiteit en vrijheid. Juist deze waarden zijn door de aanslagen sterk onder druk komen te staan.

De weerslag die de aanslagen teweeg hebben gebracht zorgde voor een verbreding van de maatschappelijke onrust en angst. De Amsterdamse samenleving in zijn geheel voelt zich aangetast, niet slechts de joodse en islamitische burgers. Het thema ‘vrijheid van meningsuiting’ stond ineens voor de hele samenleving op de agenda. Moslims en joden waren ineens beiden onderdeel van de bedreiging door de aanslagen.

het overstijgen van eigen leefwerelden

Ondanks de weerslag en de verhoogde alertheid zijn diverse gesprekken, ontmoetingen en activiteiten in de stad voortgezet. Door in de eerste instantie open te staan voor dialoog en bovenal voor samenwerking, waarin het nastreven van de eigen idealen en het vrije woord regeert. De stad Amsterdam kent veel uitdagingen, maar welke uitdagingen grijp jij aan? Tijd voor meer dan dialoog en interactie! Het empoweren en tot concrete actie komen voor de stad middels nieuwe initiatieven, co-creaties en vriendschappen staan hierbij centraal.

Wij, de wilskrachtige burgers van Amsterdam, zijn overtuigd van de kracht van verbindingen leggen als het beste wapen om verdeeldheid en onrust tegen te gaan. Het organiseren van een conferentie is een noodzakelijke voorwaarde om de gesprekken, dialogen, debatten en samenwerking te voeden van informatie en inspiratie. Tevens zullen onderdelen van het programma de mogelijkheid bieden om tot concrete acties en co-creaties te komen.

nieuwe initiatieven, nieuwe krachten en nieuwe verbindingen

Met deze conferentie willen wij als burgers van Amsterdam laten zien hoe krachtig onze wilskracht is in tijden waarin wij als Amsterdammers onderwerp zijn geworden van polarisatie en terreur. In deze dialoog staat centraal hoe deze spanningen kunnen worden verminderd en het overstijgen van eigen leefwerelden in de mooie Amsterdam. De conferentie is een middel om de centrale boodschap van tolerantie en verzoening verder te verspreiden. Een start van nieuwe initiatieven, nieuwe krachten en nieuwe verbindingen!

Initiatiefnemers: Said Bensellam, Lody van de Kamp, Ahmed Larouz, Frank van Gemert en de oud-voorzitter van Stedelijke jongerenorganisatie Asri – Ben Ahmed Ben Yerrou