Conferentie tegen angst en onzekerheid in Amsterdam

Willpower Amsterdam - Bureau Asri

Conferentie tegen angst en onzekerheid in Amsterdam.

Conflicten elders in de wereld hebben geregeld impact op de verhoudingen tussen verschillende Amsterdammers. De afgelopen zomer zorgde de oorlog in Gaza voor spanningen tussen inwoners van Amsterdam. De verhoudingen werden recent wederom op de proef gesteld ten gevolge van de aanslagen in Frankrijk. De effecten van die terreurdaad zijn voelbaar in Amsterdam en hebben niet alleen invloed op de wijze waarop verschillende Amsterdammers naar elkaar kijken, maar resulteren zelfs in vraagtekens over hun toekomst en positie in Nederland en Amsterdam. Dit alles brengt angst en onzekerheid met zich mee.

Om deze angst en onzekerheid bespreekbaar te maken en in context te plaatsen is door vier wilskrachtige Amsterdammers, Ahmed Larouz, Said Bensellam, Lody van de Kamp en Ben Ahmed Ben Yerrou een conferentie opgezet. Deze conferentie heeft als thema “Willpower”, en staat in het teken van verbindingen maken tussen alle Amsterdammers. Door middel van een conferentie op 18 februari aanstaande willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan het duurzaam versterken en ondersteunen van deze kracht en weerbaarheid van Amsterdam. Onder andere burgemeester van der Laan, hoofdcommissaris Aalbersberg en voorzitter van het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, de heer Bolhaar zullen zich uitspreken over het spanningsveld tussen angst, onzekerheid en veiligheid van Amsterdamse burgers. Deze wilskrachtige burgers van Amsterdam, zijn overtuigd van de kracht van verbindingen als buffer tegen verdeeldheid en onrust. Met deze conferentie willen de burgers van Amsterdam laten zien hoe waardevol en essentieel deze wilskracht is in tijden waarin Amsterdammers op de proef worden gesteld. In de conferentie staat centraal hoe spanningen kunnen worden verminderd en gewerkt kan worden aan duurzame verbinding. Een start van nieuwe initiatieven, nieuwe krachten en nieuwe verbindingen!

‘’In een stad als Amsterdam waar vrijheid een gemeenschappelijke en breed gewaardeerde waarde is, mag niemand zich bedreigd voelen vanwege zijn of haar achtergrond, religie of identiteit. Juist nu is het tijd om de verbondenheid en kracht van Amsterdam, de Willpower, optimaal tot recht te laten komen” aldus de initiatiefnemers.

Tijdens de conferentie “Willpower Amsterdam” vinden er seminars, workshops en co-creaties plaats. Verder lanceert één van de initiatiefnemers van de conferentie zijn boek ‘Straatkrediet’. Vicepremier en minister van SZW de heer Lodewijk Asscher zal het boek in ontvangst nemen. Het boek gaat over het leven van Said Bensellam.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Molenaar: 06 -14152060 of Lenny Bijker: 06-42776262

Pers dient zich verplicht aanmelden via: info@willpoweramsterdam.nl

Klik hier voor de engelse versie