Onderzoek- en adviesrapport: Online gokproblematiek in Amsterdam

Online gokproblematiek in Amsterdam - Online GokkenDe online gokmarkt wordt dit jaar gelegaliseerd. De nieuwe wet wordt in de eerste helft van dit jaar door staatssecretaris Dijkhoff voorgelegd aan de Tweede Kamer. Om de gevolgen van deze nieuwe wet voor het gokgedrag van de Amsterdamse jeugd in kaart te brengen heeft de Commissie Adviezen van Bureau Asri een onderzoek gestart. Bureau Asri is het uitvoerend orgaan van de stedelijke Jongerenorganisatie Asri. Deze commissie onderzoekt jaarlijks maatschappelijke kwesties omtrent de jeugd van Amsterdam, vooral de kwesties die andere jeugdorganisaties en onderzoeksbureaus laten liggen, en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W en jeugdinstellingen.

Het onderzoek richt zich op Amsterdamse jongeren om meer zicht te krijgen op de omvang van het aantal jongeren dat online gokt en in hoeverre dit problematische vormen aanneemt. In de loop van het jaar 2015 zijn de online casino’s gelegaliseerd waardoor een toename van het aantal spelers via internet verwacht kan worden. Dit kan mogelijk leiden tot een toename van probleemspelers. 76 tot 91 procent van de jongeren heeft wel eens gegokt, maar in hoeverre online gokken daadwerkelijk een probleem is onder jongeren is vrij onduidelijk. De vraag is welke potentiële gevolgen dit met zich mee draagt. Reden voor de Commissie om een adviesrapport uit te brengen omtrent online gokken onder Amsterdamse jongeren. Het adviesrapport bestaand uit resultaten van enquêtes en interviews met Amsterdamse jongeren in de leeftijden van 16 tot met 27 jaar.

Het onderzoekrapport brengt naar voren dat één op de drie Amsterdamse jongeren gokt of heeft gegokt waarvan jonge mannen de meerderheid vormen. Online gokken is vooral populair bij jongeren onder de 18 jaar, waarschijnlijk door de wettelijke leeftijdslimiet. De meeste jongeren die online gokken geven elke maand tussen de 50 en 250 euro uit aan het spelen van kansspelen. Hierdoor bouwen veel jongeren schulden op, wat regelmatig resulteert in financiële problemen. In sommige gevallen zelfs op zeer jonge leeftijd. Jongeren lijken over het algemeen geen professionele hulp te zoeken voor hun gokproblemen. Met tot gevolg dat er weinig gezegd kan worden over de kwaliteit van de hulp. Verder worden de risico’s van online gokken in 72 procent van de gevallen, niet besproken met de nabije omgeving.

Uit de analyse van de diepte-interviews blijkt dat in de sociale omgeving van de respondenten wel veel wordt gegokt en dat hier ook over gesproken wordt. De spanning, het gemak en de winstbedragen die online gokken met zich meebreng maakt het gokken aantrekkelijke en interessant voor de jeugd. Dit resulteert in meer inzet van geld en meer geld inzetten leidt tot financieel onverantwoordelijk gedrag met als gevolg dat jongeren in financiële problemen komen. En dat niet alleen, het zorgt ook voor het vertellen van leugens, ontstaan van ruzies, depressie, overprikkeling, slapeloosheid en afwezigheid wat slechtere prestaties in de werkomgeving en school veroorzaakt. Toch blijft online gokken een populaire vorm van gokken bij jongeren, zij worden niet belemmerd door leeftijdslimieten, en kunnen in alle anonimiteit spelen. Dit maakt online gokken zeer laagdrempelig voor jongeren en brengt onbekende risico’s met zich mee.

Met de legalisatie in 2015 is er een toename aan gokverslaafde jeugd te verwachten. De Commissie adviezen van Bureau Asri stelt in een aantal maatregelen voor op het gebied van preventie, hulpverlening en toezicht. Jongeren bevinden zich vaker online op de web, het bieden van online hulpverlening moet anoniem en kosteloos zijn, dit kan door middel van een online platform die laagdrempelig en toegankelijk is. Verder adviseert de commissie de inzet en samenwerking van zelf- en maatschappelijke organisaties en hulporganisaties in nog op te stellen preventiebeleid om de problematiek bespreekbaar te maken in de hoop het taboe te doorbreken. Niet alleen zelforganisatie en hulpinstanties maar ook de directe sociale omgeving moet een rol kunnen spelen in preventie en bespreekbaarheid van de gokproblemen. Voorlichting op scholen is nodig om de jeugd te informeren over de gevaren en gevolgen van gokken, dit draagt bij aan de financiële bewustwording van Amsterdamse jongeren. Ten slotte kan het geen kwaad de online én offline controle aan te scherpen. De gemiddelde Amsterdamse jongere maakt eerst kennis met gokken op traditionele manieren en gaat hier, helaas, online mee verder. Gemeente Amsterdam kan hierop een halt toe roepen door de offline controle aan te scherpen. Denk hierbij aan meer strenge controles en toezicht op leeftijdslimieten en illegale gokhallen in de wijken van de stad Amsterdam.

Dit persbericht is gebaseerd op een onderzoek die uitgevoerd is door commissie ‘Adviezen’ van Asri. De commissie houdt zich bezig met het onderzoeken van maatschappelijke kwesties, uitdagingen en trends.

Update: De commissie Adviezen heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, haar zorgen uitgesproken over de online gokproblematiek van de Amsterdamse jeugd.

Update: Het Parool 12 heeft op zaterdag 2 mei uitgebreid aandacht besteed aan het onderzoek- en adviesrapport ‘Online gokproblematiek in Amsterdam’.