Workshop overeenkomsten en verschillen van religies

Met deze workshop laten wij jongeren inzien dat de grootste religies (Christendom, Jodendom en Islam) in wezen heel weinig van elkaar verschillen, zo proberen wij de verhoudingen in de buurt recht te trekken en de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Asri biedt hierdoor een leerzame vrijetijdsinvulling aan, daarnaast zal dit de sociale cohesie en leefbaarheid vergroten bij jongeren in de leeftijdscategorie veertien tot vierentwintig jaar. Jongeren van de verschillende overtuigingen denken dat ze niets te maken hebben met elkaar terwijl hun godsdiensten een gezamenlijke geschiedenis delen.