Peer-education Europa

Europa begint een steeds groter deel van ons leven te vormen. Zonder dat mensen het weten komen ze dagelijks in aanraking met Europese regelgeving. Die regelgeving is er namelijk op het gebied van de gezondheid van het voedsel die je in de winkel koopt tot de projecten die een gemeente mag ondernemen. Door al deze regelgeving is het voor jongeren belangrijk om zich niet alleen Nederlands burger te voelen, maar ook Europees burger. Dit gevoel van Europees burgerschap begint met bewustzijn over Europese regelgeving.

Wij van Asri organiseerden, in Samenwerking met RSAE, het Pieter Nieuwland college en Deepstream new media, in elk stadsdeel van Amsterdam bijeenkomsten rondom het onderwerp Europees burgerschap voor jongeren tussen de twaalf en de vierentwintig jaar. Deze bijeenkomsten worden echter geleid door leeftijdsgenoten van de deelnemers. Dat heet Peer-education, onderwijs door je gelijken, en blijkt efficiĆ«nter en effectiever te zijn dan onderwijs door oudere geleerden. De besproken onderwerpen verschillen van Sport en de EU, debatteren, argumenteren en presentatie technieken tot groepsbeĆÆnvloeding en eigen verantwoordelijkheid.