Met jongeren aan tafel

Jongeren willen graag iets voor de buurt doen. Vaak is er echter geen ruimte of tijd voor hen. Dit uit zich dan als overlast door hangjongeren. Sommige organisaties bieden wel activiteiten voor jongeren aan, maar dit zijn de activiteiten waar zij zich mee bezig willen houden, in plaats van wat de jongeren willen doen. Wij van Asri organiseerde, in samenwerking met verschillende organisaties debatten en expertmeetings waarbij het woord aan de jongeren is.

Wij organiseerden vijftien bijeenkomsten voor jongeren tussen de twaalf en de achtentwintig in Zeeburg. Deze bijeenkomsten spoorden jongeren aan om zelf aan de slag te gaan en vergrootte de betrokkenheid bij de buurt.