Mentorproject “Eerste hulp bij huiswerk”

Scholieren in Amsterdam Oost vallen vaker terug naar een lager onderwijs niveau. Wij van Asri vinden dit doodzonde en denken dat het probleem ligt aan het feit dat kinderen geen goede ruimte hebben om huiswerk te maken. Er is vaak sprake van een kennisachterstand, ouders zijn vaker onbetrokken en er is vaak weinig kennis bij ouders. Daarom hebben wij in samenwerking met Pieter Nieuwland College, Montessori College Oost, College de Meer en stadsdeel Oost het mentor programma opgezet.

Om scholieren op niveau te krijgen bieden wij een keer per week een huiswerkklas van twee uur aan waarin scholieren aan de slag gaan met vakken waar zij problemen mee hebben. Zij worden begeleid op basis van hun eigen studieboeken en door een professionele leerkracht. Ook hopen wij een brug te slaan tussen scholen, ouders en andere instanties en daarmee de ouderparticipatie te verhogen.