Jongerencampagne We Can!

In het dagelijkse leven hebben jongeren te maken met discriminatie, ongelijke kansen, seksualisering van de samenleving, groepsdruk, machtsmisbruik en bovendien verbaal en fysiek geweld. Niet alles leidt tot directe problemen, maar toch kunnen jongeren er zich wel aan storen of het vervelend vinden. De vraag is dan hoe zij hun omgeving daarop attent maken. Als ze dat niet op een effectieve manier doen, is de kans groot dat het probleem zich herhaald. Met het project ‘WE CAN jongerencampagne’ willen wij in drie verschillende gemeenten met de jongeren aan de slag. We willen jongeren de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen laten vertalen naar hun eigen leefwereld en hen weerbaarder maken. Dat wil zeggen meer voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten op te komen. Via de WE CAN jongerencampagne willen we hen tools aanreiken waarmee ze iets kunnen doen aan situaties die ze zelf ervaren als ongewenst.

In samenwerking met Movisie, Gemeente Zwolle en Gemeente Amsterdam hebben wij anderhalf jaar lang ons ingezet discriminatie terug te drijven. Dit deden wij door vierhonderd change-makers op te leiden. Change-makers zijn jongeren die zich actief op lokaal gebied inzetten om discriminatie terug te drijven. Verder hebben wij meegeschreven met lokaal beleid, werden uitgaansgelegenheden en andere plaatsen waar jongeren vaak komen gevraagd als partner voor het terugdringen van discriminatie, zijn er kleinere en tijdelijke acties georganiseerd zoals de Valentijnsdag en de week zonder geweld en organiseerde wij ten slotte jaarlijkse change-makers bijeenkomsten en tweejaarlijkse landelijke We Can bijeenkomsten.