Jong en organisatietalent

Wij organiseren voor jongeren uit de wijk ontmoetingsbijeenkomsten waardoor zij zich sociaal beter kunnen ontplooien. Tijdens de bijeenkomsten worden jongeren gestimuleerd om activiteiten op te zetten in de wijken. Hierbij kan gedacht worden aan de lenteborrel, de wijksafari en de ondernemersroute. De activiteiten zijn ter bevordering van de sociale cohesie gekoppeld aan de gespreksgroepen van jongeren. Vanuit de gespreksgroepen ontstaan idee├źn die in de vorm van activiteiten op het gebied van sociale cohesie worden uitgevoerd.