Huiswerk coaching “kwaliteit voorop”

In Amsterdam Oost is er sprake van onderwijsachterstand, meerdere basisscholen scoren onder het nationale gemiddelde. Wij van Asri denken dat het probleem erin ligt dat kinderen geen goede ruimte hebben om huiswerk te maken. Er is vaak sprake van een kennisachterstand, dit kan komen doordat ouders onbetrokken zijn of weinig kennis kunnen overdragen.

Om kinderen toch op niveau te krijgen bieden wij huiswerk coaching aan. Wij selecteren kinderen met een tergende achterstand en gaan twee maal per week met hen anderhalf uur aan de slag met vakken waar zij problemen mee hebben. Ook hopen wij een brug te slaan tussen scholen, ouders en andere instanties en daarmee de ouderparticipatie te verhogen.