Expertmeetings

Amsterdam Oost heeft de afgelopen jaren nog wel eens last gehad van hangjongeren. Wij van Asri zien dit als een gebrek aan betrokkenheid, of gebrek aan betrokken worden, bij de buurt. Daarom organiseren wij expertmeetings met lokale politici en met betrokken instanties over de leefbaarheid van de buurt. Hierbij gaat het om onderwerpen als veiligheid, radicalisering, leerachterstand, huisvestiging van studenten, speelvoorzieningen in de buurt, talentontwikkeling, discriminatie en religie in de Nederlandse samenleving. Door deze ontmoetingsplek tussen jongeren en experts te organiseren denken wij jongeren beter bij de buurt te kunnen betrekken.

De Expertmeetings zijn vorig jaar acht maal georganiseerd met als doelgroep jongeren boven de 15 jaar. De opkomst was groot en de jongeren waren erg enthousiast over het programma.