De Straatdiplomaat: een foto-expositie

Een fijnere sfeer in de wijk begint bij wederzijds begrip. Wij van Asri organiseerde daarom de foto-expositie De Straatdiplomaat. In deze expositie lieten jongeren in Oost op straat of in leegstaande bedrijfspanden foto’s zien van hoe zij het leven in Oost ervaren. Met deze foto-expositie brachten we buurtgenoten bij elkaar en in gesprek over hoe ze over de wijk denken. Deze gesprekken leidde tot meer begrip voor elkaar en daardoor een fijnere sfeer in de wijk. Dit sluit aan op onze visie om buurtgenoten en jongeren elkaar te laten ontmoeten.

Het project was al volgt opgezet. Veertig jongeren uit het hele land kregen een cursus over fotografie. Deze foto’s werden uitvergroot en door heel Amsterdam Oost geplaatst. Met deze foto’s hebben wij het gesprek tussen verschillende buurtbewoners aangewakkerd en zo jongeren en buurtgenoten aangespoord elkaar te ontmoeten.