Activiteiten

Dance 4 Fun

Wij organiseren voor jongeren uit de buurt danslessen waarin de jongeren hun talenten kunnen ontdekken en waar ze andere talentvolle jongeren kunnen ontmoeten, waardoor ze vervolgens een stap voorwaarts kunnen zetten in hun talentontwikkeling.

[gravityform id=”2″ name=”Aanmelden activiteit” title=”false” description=”false”]

Bekijk de activiteit

Lezing en discussieavond omtrent levens- beschouwingen

Het gaat om het aanbieden van een leerzame vrijetijdsinvulling waarin jongeren meer te weten komen over verschillende levensbeschouwingen, voor jongeren in de leeftijdscategorie van veertien tot vierentwintig jaar. Deze jongeren hebben de behoefte om bijeen te komen en verschillende onderwerpen betreffende levensbeschouwingen te bediscussiëren.

Bekijk de activiteit

Workshop overeenkomsten en verschillen van religies

Met deze workshop laten wij jongeren inzien dat de grootste religies (Christendom, Jodendom en Islam) in wezen heel weinig van elkaar verschillen, zo proberen wij de verhoudingen in de buurt recht te trekken en de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Asri biedt hierdoor een leerzame vrijetijdsinvulling aan, daarnaast zal dit de sociale cohesie en leefbaarheid vergroten bij jongeren in de leeftijdscategorie veertien tot vierentwintig jaar. Jongeren van de verschillende overtuigingen denken dat ze niets te maken hebben met elkaar terwijl hun godsdiensten een gezamenlijke geschiedenis delen.

Bekijk de activiteit

Jong en organisatietalent

Wij organiseren voor jongeren uit de wijk ontmoetingsbijeenkomsten waardoor zij zich sociaal beter kunnen ontplooien. Tijdens de bijeenkomsten worden jongeren gestimuleerd om activiteiten op te zetten in de wijken. Hierbij kan gedacht worden aan de lenteborrel, de wijksafari en de ondernemersroute. De activiteiten zijn ter bevordering van de sociale cohesie gekoppeld aan de gespreksgroepen van jongeren. Vanuit de gespreksgroepen ontstaan ideeën die in de vorm van activiteiten op het gebied van sociale cohesie worden uitgevoerd.

Bekijk de activiteit

Sport voor jongeren

Wij vinden het zeer belangrijk dat jongeren meer bewegen en zodoende meer aandacht aan hun gezondheid schenken. Daarom organiseren wij iedere week sportactiviteiten voor jongeren zoals: voetbal, basketbal en volleybal. In de winterperiode wordt er vooral aan binnensporten gedaan, zoals zaalvoetbal. In de zomerperiode wordt er buiten gevoetbald en van tijd tot tijd zullen we ook andere sporten beoefenen, zoals kanovaren, beach- en volleybal.

Bekijk de activiteit