Projecten

Jongerenorganisatie Asri zet zich in om de talenten van jongeren te ontwikkelen, betrokken te krijgen bij hun eigen wijk en de maatschappij en de belangen van jongeren te vertegenwoordigen. Om dit na te streven heeft Jongerenorganisatie Asri een gespecialiseerd bureau, dat zich bezig houdt met het uitvoeren van projecten, het doen van onderzoek en het geven van advies. Het Bureau voert projecten uit die direct bijdragen aan de sociale leefomgeving van jongeren en hun ontwikkeling in de samenleving.
Heeft u een initiatief dat te breed is om binnen de eigen organisatie uit te voeren? Bureau Asri staat open voor alle suggesties die het maatschappelijke rendement vergroten. En biedt deskundige ondersteuning voor vele initiatieven.

Bureau Asri

Het bureau organiseert en coördineert diverse projectactiviteiten voor allerlei doelgroepen vanuit alle lagen uit de samenleving. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden kan het bureau een meer vraaggerichte dienstverlening bieden, verruimt het de financieringsmogelijkheden en de organisationele faciliteiten voor activiteiten.

Wijkgericht werken

Het bureau heeft steeds meer activiteitenaanbod op wijkniveau. In vele stadsdelen voeren we projecten uit, zowel na schooltijd als in de weekenden. Daarnaast wordt het bureau steeds vaker gevraagd om als jongerendeskundige bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld in het kader van de leefbaarheid van wijken en talentontwikkeling.

Bewonersinitiatieven

Door een actieve houding in de wijken en de inzet van social media weet het projectenbureau de jongeren tijdig en op passende wijze te bereiken voor alle activiteiten en projecten in de wijken. Door deze wijze weten vele jongeren Jongerenorganisatie Asri steeds makkelijker weten te vinden. Met ondersteuning van de diverse profit en non-profit organisaties kunnen wij workshops en activiteiten realiseren in de buurten en wijken van Amsterdam.

Jongeren

Jongerencultuur kent een eigen aard en dynamiek die om een specifiek activiteitenaanbod vraagt. Jongerenorganisatie Asri is op verschillende niveaus actief: van kortlopend workshopaanbod voor het voortgezet onderwijs(lesbrieven) tot grote landelijke samenwerkingsprojecten.

Hieronder vindt U een selectie van door ons uitgevoerde projecten:

DJ Cursus Zeeburg

Een passie voor muziek breng je het best tot uiting door er actief mee aan de slag te gaan. Wij van Asri zien dat jongeren vaak hun talenten in de muziek niet ontdekken omdat ze alleen maar passief naar muziek …

Meer over dit project ›

Design your life training

Om jongeren bij te staan in het ontwikkelen van hun talenten en passie voor sociale media en videografie, organiseren wij van Asri in samenwerking met Fase Twentythree, Nomomono en Deepstream Media Design your life trainingen. In deze trainingen leren jongeren …

Meer over dit project ›

Empowerment training Meiden

In Nederland doen vrouwen niet onder aan mannen. Sommige meiden krijgen dit echter niet van thuis mee en zijn daarom weleens te verlegen om hun passies te volgen en hun talenten te ontwikkelen. Wij van Asri hebben daarom empowermenttrainingen georganiseerd …

Meer over dit project ›

Expertmeetings

Amsterdam Oost heeft de afgelopen jaren nog wel eens last gehad van hangjongeren. Wij van Asri zien dit als een gebrek aan betrokkenheid, of gebrek aan betrokken worden, bij de buurt. Daarom organiseren wij expertmeetings met lokale politici en met …

Meer over dit project ›

De Levende Bibliotheek

Jongeren behoren op de hoogte te zijn van actualiteiten waarbij hun belangen bij betrokken zijn. Daarom organiseren wij van Asri in samenwerking met Movisie, Fyousion, DWI etc. de levende bibliotheek. Deze levende bibliotheek is een programma waarbij jongeren in gesprek …

Meer over dit project ›