Projecten

Jongerenorganisatie Asri zet zich in om de talenten van jongeren te ontwikkelen, betrokken te krijgen bij hun eigen wijk en de maatschappij en de belangen van jongeren te vertegenwoordigen. Om dit na te streven heeft Jongerenorganisatie Asri een gespecialiseerd bureau, dat zich bezig houdt met het uitvoeren van projecten, het doen van onderzoek en het geven van advies. Het Bureau voert projecten uit die direct bijdragen aan de sociale leefomgeving van jongeren en hun ontwikkeling in de samenleving.
Heeft u een initiatief dat te breed is om binnen de eigen organisatie uit te voeren? Bureau Asri staat open voor alle suggesties die het maatschappelijke rendement vergroten. En biedt deskundige ondersteuning voor vele initiatieven.

Bureau Asri

Het bureau organiseert en coördineert diverse projectactiviteiten voor allerlei doelgroepen vanuit alle lagen uit de samenleving. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden kan het bureau een meer vraaggerichte dienstverlening bieden, verruimt het de financieringsmogelijkheden en de organisationele faciliteiten voor activiteiten.

Wijkgericht werken

Het bureau heeft steeds meer activiteitenaanbod op wijkniveau. In vele stadsdelen voeren we projecten uit, zowel na schooltijd als in de weekenden. Daarnaast wordt het bureau steeds vaker gevraagd om als jongerendeskundige bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld in het kader van de leefbaarheid van wijken en talentontwikkeling.

Bewonersinitiatieven

Door een actieve houding in de wijken en de inzet van social media weet het projectenbureau de jongeren tijdig en op passende wijze te bereiken voor alle activiteiten en projecten in de wijken. Door deze wijze weten vele jongeren Jongerenorganisatie Asri steeds makkelijker weten te vinden. Met ondersteuning van de diverse profit en non-profit organisaties kunnen wij workshops en activiteiten realiseren in de buurten en wijken van Amsterdam.

Jongeren

Jongerencultuur kent een eigen aard en dynamiek die om een specifiek activiteitenaanbod vraagt. Jongerenorganisatie Asri is op verschillende niveaus actief: van kortlopend workshopaanbod voor het voortgezet onderwijs(lesbrieven) tot grote landelijke samenwerkingsprojecten.

Hieronder vindt U een selectie van door ons uitgevoerde projecten:

Een Geluid, de maatschappij Oost-Indisch doof

Jongeren willen graag iets voor de buurt doen. Vaak is er echter geen ruimte of tijd voor hen. Dit uit zich dan als overlast door hangjongeren. Sommige organisaties bieden wel activiteiten voor jongeren aan, maar dit zijn de activiteiten waar …

Meer over dit project ›

Flexwerkplekken voor jonge ondernemers

Jongeren hebben vaak mooi ideeën en de drive om hun eigen bedrijf te beginnen. Dit klinkt echter makkelijker dan het is. Vind maar eens een goede en betaalbare werkruimte. Wij van Asri willen jonge ondernemers een duwtje in de goede …

Meer over dit project ›

Kies voor de Ambachtseconomie

Nederland is uitgekeken op de Massaproductie. Consumenten zijn uitgekeken op producten waar er dertien van in een dozijn zijn en hebben liever een handgemaakt product van kwaliteit. Werknemers voelen ook niets voor de lopende band en gaan liever met hoofd …

Meer over dit project ›

DJ Versus Rapper

Een passie voor muziek breng je het best tot uiting door er actief mee aan de slag te gaan. Wij van Asri zien dat jongeren vaak hun talenten in de muziek niet ontdekken omdat ze alleen maar passief naar muziek …

Meer over dit project ›

Sport en Spel na de bel

Sporten is goed voor je. Niet alleen is het gezond, je krijgt er ook energie van en het levert veel plezier op. Wij van Asri kregen van jongeren in Noord de klachten dat er weinig te doen was in de …

Meer over dit project ›