Projecten

Jongerenorganisatie Asri zet zich in om de talenten van jongeren te ontwikkelen, betrokken te krijgen bij hun eigen wijk en de maatschappij en de belangen van jongeren te vertegenwoordigen. Om dit na te streven heeft Jongerenorganisatie Asri een gespecialiseerd bureau, dat zich bezig houdt met het uitvoeren van projecten, het doen van onderzoek en het geven van advies. Het Bureau voert projecten uit die direct bijdragen aan de sociale leefomgeving van jongeren en hun ontwikkeling in de samenleving.
Heeft u een initiatief dat te breed is om binnen de eigen organisatie uit te voeren? Bureau Asri staat open voor alle suggesties die het maatschappelijke rendement vergroten. En biedt deskundige ondersteuning voor vele initiatieven.

Bureau Asri

Het bureau organiseert en coördineert diverse projectactiviteiten voor allerlei doelgroepen vanuit alle lagen uit de samenleving. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden kan het bureau een meer vraaggerichte dienstverlening bieden, verruimt het de financieringsmogelijkheden en de organisationele faciliteiten voor activiteiten.

Wijkgericht werken

Het bureau heeft steeds meer activiteitenaanbod op wijkniveau. In vele stadsdelen voeren we projecten uit, zowel na schooltijd als in de weekenden. Daarnaast wordt het bureau steeds vaker gevraagd om als jongerendeskundige bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld in het kader van de leefbaarheid van wijken en talentontwikkeling.

Bewonersinitiatieven

Door een actieve houding in de wijken en de inzet van social media weet het projectenbureau de jongeren tijdig en op passende wijze te bereiken voor alle activiteiten en projecten in de wijken. Door deze wijze weten vele jongeren Jongerenorganisatie Asri steeds makkelijker weten te vinden. Met ondersteuning van de diverse profit en non-profit organisaties kunnen wij workshops en activiteiten realiseren in de buurten en wijken van Amsterdam.

Jongeren

Jongerencultuur kent een eigen aard en dynamiek die om een specifiek activiteitenaanbod vraagt. Jongerenorganisatie Asri is op verschillende niveaus actief: van kortlopend workshopaanbod voor het voortgezet onderwijs(lesbrieven) tot grote landelijke samenwerkingsprojecten.

Hieronder vindt U een selectie van door ons uitgevoerde projecten:

Coachingstraject “Eerste hulp bij sporten”

Soms ontbreekt het jeugdige sporttalenten aan doorzettingsvermogen omdat zij een andere instelling hebben over teamverband en continuïteit. Deze jongeren stoppen dan met sporten. Wij van Asri vinden het doodzonde dat jongeren hun talenten niet verwezenlijken omdat zij niet de juiste …

Meer over dit project ›

Huiswerk coaching “kwaliteit voorop”

In Amsterdam Oost is er sprake van onderwijsachterstand, meerdere basisscholen scoren onder het nationale gemiddelde. Wij van Asri denken dat het probleem erin ligt dat kinderen geen goede ruimte hebben om huiswerk te maken. Er is vaak sprake van een …

Meer over dit project ›

Oost doet!

Jongeren willen graag iets voor de buurt doen. Vaak is er echter geen ruimte of tijd voor hen. Dit uit zich dan als overlast door hangjongeren. Sommige organisaties bieden wel activiteiten voor jongeren aan, maar dit zijn de activiteiten waar …

Meer over dit project ›

Navigate your career

Jongeren hebben het vaak lastig op de arbeidsmarkt, vooral als zijn tot de minderheden behoren. Om hen een steuntje in de rug te geven, organiseren wij van Asri het Navigate your career event. Hierbij worden jongeren in contact gebracht met …

Meer over dit project ›

Peer-education Europa

Europa begint een steeds groter deel van ons leven te vormen. Zonder dat mensen het weten komen ze dagelijks in aanraking met Europese regelgeving. Die regelgeving is er namelijk op het gebied van de gezondheid van het voedsel die je …

Meer over dit project ›