Projecten

Jongerenorganisatie Asri zet zich in om de talenten van jongeren te ontwikkelen, betrokken te krijgen bij hun eigen wijk en de maatschappij en de belangen van jongeren te vertegenwoordigen. Om dit na te streven heeft Jongerenorganisatie Asri een gespecialiseerd bureau, dat zich bezig houdt met het uitvoeren van projecten, het doen van onderzoek en het geven van advies. Het Bureau voert projecten uit die direct bijdragen aan de sociale leefomgeving van jongeren en hun ontwikkeling in de samenleving.
Heeft u een initiatief dat te breed is om binnen de eigen organisatie uit te voeren? Bureau Asri staat open voor alle suggesties die het maatschappelijke rendement vergroten. En biedt deskundige ondersteuning voor vele initiatieven.

Bureau Asri

Het bureau organiseert en coördineert diverse projectactiviteiten voor allerlei doelgroepen vanuit alle lagen uit de samenleving. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden kan het bureau een meer vraaggerichte dienstverlening bieden, verruimt het de financieringsmogelijkheden en de organisationele faciliteiten voor activiteiten.

Wijkgericht werken

Het bureau heeft steeds meer activiteitenaanbod op wijkniveau. In vele stadsdelen voeren we projecten uit, zowel na schooltijd als in de weekenden. Daarnaast wordt het bureau steeds vaker gevraagd om als jongerendeskundige bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld in het kader van de leefbaarheid van wijken en talentontwikkeling.

Bewonersinitiatieven

Door een actieve houding in de wijken en de inzet van social media weet het projectenbureau de jongeren tijdig en op passende wijze te bereiken voor alle activiteiten en projecten in de wijken. Door deze wijze weten vele jongeren Jongerenorganisatie Asri steeds makkelijker weten te vinden. Met ondersteuning van de diverse profit en non-profit organisaties kunnen wij workshops en activiteiten realiseren in de buurten en wijken van Amsterdam.

Jongeren

Jongerencultuur kent een eigen aard en dynamiek die om een specifiek activiteitenaanbod vraagt. Jongerenorganisatie Asri is op verschillende niveaus actief: van kortlopend workshopaanbod voor het voortgezet onderwijs(lesbrieven) tot grote landelijke samenwerkingsprojecten.

Hieronder vindt U een selectie van door ons uitgevoerde projecten:

Jongerencampagne We Can!

In het dagelijkse leven hebben jongeren te maken met discriminatie, ongelijke kansen, seksualisering van de samenleving, groepsdruk, machtsmisbruik en bovendien verbaal en fysiek geweld. Niet alles leidt tot directe problemen, maar toch kunnen jongeren er zich wel aan storen of …

Meer over dit project ›

Sportkaart Digitaal

Vaak willen ouders graag dat hun kinderen sporten, maar ze weten niet waar ze een goede sportclub kunnen vinden. Daarom is er de sportkaart. Deze kaart geeft aan welke activiteiten in Amsterdam georganiseerd worden op welke dagen en tijdstippen. Door …

Meer over dit project ›

Mentorproject “Eerste hulp bij huiswerk”

Scholieren in Amsterdam Oost vallen vaker terug naar een lager onderwijs niveau. Wij van Asri vinden dit doodzonde en denken dat het probleem ligt aan het feit dat kinderen geen goede ruimte hebben om huiswerk te maken. Er is vaak …

Meer over dit project ›

Met jongeren aan tafel

Jongeren willen graag iets voor de buurt doen. Vaak is er echter geen ruimte of tijd voor hen. Dit uit zich dan als overlast door hangjongeren. Sommige organisaties bieden wel activiteiten voor jongeren aan, maar dit zijn de activiteiten waar …

Meer over dit project ›

De Straatdiplomaat: een foto-expositie

Een fijnere sfeer in de wijk begint bij wederzijds begrip. Wij van Asri organiseerde daarom de foto-expositie De Straatdiplomaat. In deze expositie lieten jongeren in Oost op straat of in leegstaande bedrijfspanden foto’s zien van hoe zij het leven in …

Meer over dit project ›