Onderzoek en advies

Jongerenorganisatie Asri ziet het als haar verantwoordelijkheid om de belangen van jongeren in onze maatschappij aan het licht te brengen en er op in te spelen. Asri voert dan ook onderzoeken uit naar jongeren in de maatschappij en adviseert zij overheden en instanties die beleid voeren dat betrekking heeft op de jongeren. Hiervoor heeft jongerenorganisatie Asri een Bureau dat zich specialiseert in het doen van onderzoek, het geven van advies en het uitvoeren van projecten: Bureau Asri. Bij Bureau Asri werken jonge experts fulltime en op professionele basis aan de belangen van jongeren in onze maatschappij.

Onderzoeksgebieden

Bureau Asri voert onderzoek uit in opdracht van het bedrijfsleven, overheden en instanties. De onderwerpen van deze onderzoeken zijn divers en lopen in onderwerp zeer uiteen. Zo heeft Bureau Asri onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de laatste gadgets om de jongeren te bereiken in de psychiatrische hulpverlening. Ook heeft het onderzoek gedaan naar het onder de aandacht brengen van diverse producten en diensten aan jongeren en het vinden van oplossingen voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Verder beoordeelt zij diverse rapporten die specifiek gericht zijn op de doelgroepjongeren van acht tot negenentwintig jaar.

Onderzoek als middel

Het inzetten van onderzoek is voor bureau Asri geen doel op zich, maar een middel om mensen (voornamelijk jongeren), processen of organisaties in beweging te brengen. Centraal hierin staat wat u als opdrachtgever uit het onderzoek naar voren wilt laten komen en hoe u deze resultaten kunt benutten.

Meer dan onderzoek alleen…

Een persoonlijke benadering en betrokkenheid zijn kernpunten van onze werkwijze. Bureau Asri begeleidt u in het onderzoeksproces, niet door u bij de hand te nemen maar door met u mee te denken. Voor ons stopt dit meedenken niet bij het leveren van het rapport. U kunt van ons ook advies verwachten over de implementatie van resultaten of eventueel vervolgonderzoek.

Brede visie, strakke focus

Het Bureau Asri is gespecialiseerd in ‘Maatschappelijke gerelateerde onderzoeken en adviezen’ in de breedste zin van het woord. Of uw doelgroep nu ‘lezers’, ‘kopers’ of ‘leden’ zijn; wij brengen in kaart wat ze van u vinden of hoe ze uw dienstverlening ervaren. Jarenlange expertise op dit terrein is voornamelijk opgebouwd in de werkvelden: Middel en Klein Bedrijven(MKB), media, zorg en welzijn en overheid.

Helder & duidelijke werkwijze

Duidelijkheid staat bij ons in alles voorop. U hoeft geen ‘dure woorden’ van ons te verwachten. Geen dikdoenerij. U heeft een probleem, wij zoeken met man en macht naar een passende oplossing. Die presenteren wij u op een manier die bij ons past: eerlijk, direct en helder.
Onderzoek en Advies

Eerdere uitgebrachte adviezen en rapporten

De adviezen die wij de afgelopen jaren aan overheden en instanties hebben gegeven, gingen over de kwaliteit van speeltuinen in Amsterdam, de organisatie van Jeugdzorg en de Jeugdwerkloosheid in Amsterdam Oost. Details van deze onderzoeken kunnen door partners van Asri opgevraagd worden. Asri is echter enigszins restrictief met het vrijelijk publiceren van deze vertrouwelijke informatie.