Levensbeschouwing

Men zegt wel eens dat religies verdelen. Wij van Asri denken dat religies helemaal niet hoeven te verdelen. Door jongeren in contact te brengen met elkaars religies, proberen wij meer begrip voor elkaar te kweken. Wanneer jongeren elkaar beter begrijpen wordt de sfeer in de buurt er een heel stuk beter op en wordt het een heel stuk minder eng om nieuwe mensen te ontmoeten.

Lezing en discussieavond omtrent levens- beschouwingen

Het gaat om het aanbieden van een leerzame vrijetijdsinvulling waarin jongeren meer te weten komen over verschillende levensbeschouwingen, voor jongeren in de leeftijdscategorie van veertien tot vierentwintig jaar. Deze jongeren hebben de behoefte om bijeen te komen en verschillende onderwerpen …

Bekijk de activiteit

Workshop overeenkomsten en verschillen van religies

Met deze workshop laten wij jongeren inzien dat de grootste religies (Christendom, Jodendom en Islam) in wezen heel weinig van elkaar verschillen, zo proberen wij de verhoudingen in de buurt recht te trekken en de sociale cohesie en leefbaarheid in …

Bekijk de activiteit

Kennismaken met verschillende gebedshuizen

Wij willen jongeren kennis laten maken met de verschillende gebedshuizen om zo wederzijds begrip en respect te bewerkstelligen. Asri biedt hierdoor een leerzame vrijetijdsinvulling aan, daarnaast zal dit de sociale cohesie en leefbaarheid vergroten bij jongeren in de leeftijdscategorie veertien …

Bekijk de activiteit