Buurt en burgerschap

Amsterdam is de meest multiculturele stad ter wereld. Er wonen al meer dan 170 nationaliteiten op één vierkante meter in Amsterdam. Er valt veel spannends te ontdekken in zo´n diverse stad, maar het kan ook verwarrend en een beetje eng zijn.

Wij van Asri zetten ons in om mensen te leren om in een diverse buurt te leven, door verschillende mensen elkaar te laten ontmoeten en hierdoor van elkaar kunnen leren. Daarom organiseren we voor jongeren activiteiten en bijeenkomsten in de wijk waarin ze in contact komen met hun buurtgenoten en organiseren we voor ouderen, die soms de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, bijeenkomsten waarbij zij in hun eigen taal advies krijgen over regels en wetten in Amsterdam.

Jong en organisatietalent

Wij organiseren voor jongeren uit de wijk ontmoetingsbijeenkomsten waardoor zij zich sociaal beter kunnen ontplooien. Tijdens de bijeenkomsten worden jongeren gestimuleerd om activiteiten op te zetten in de wijken. Hierbij kan gedacht worden aan de lenteborrel, de wijksafari en de ondernemersroute. De activiteiten zijn ter bevordering van de sociale cohesie gekoppeld aan de gespreksgroepen van jongeren. Vanuit de gespreksgroepen ontstaan ideeën die in de vorm van activiteiten op het gebied van sociale cohesie worden uitgevoerd.

Bekijk de activiteit

Sociale kaart

Soms spreken ouderen gebrekkig Nederlands, dit kan tot problemen leiden met het begrijpen van bijvoorbeeld officiële gemeentelijke brieven of misverstanden veroorzaken over regels in Amsterdam. Daarom organiseren wij voor ouderen bijeenkomsten in hun eigen taal waarin informatie wordt gegeven over …

Bekijk de activiteit